Menu

Duurzame nieuwbouw De Verbinding te Nijmegen

Nieuwbouw Brede School met kinderopvang

Brede School De Verbinding bestaat uit een basisschool in combinatie met kinderopvang en een gymzaal. Het is de bedoeling dat het gebouw eind 2021 in gebruik genomen kan worden. Hoewel er in de rest van de stad sprake is van krimp in het aantal leerlingen, is de realisatie van een nieuwe school in Lent hard nodig. De Verbinding heeft te maken met een grote instroom aan kleuters en de school vangt ook de kinderen van nieuwe Lentenaren op uit de midden- en bovenbouw.

Opdrachtgever
Conexus Nijmegen

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Start bouw
Begin 2021

Oplevering
Eind 2021

Architect
Bulkens Architecten Molenhoek

Nieuwbouw

De nieuwbouw wordt een open en transparant gebouw, waarbij licht en zicht zorgen voor verbinding in het gebouw. De gebouwmassa is opgedeeld in drie delen, volgens het zogenoemde 'kop - hals - romp' boerderij principe. Elk deel heeft haar eigen functie. In de hals bevindt zich de hoofdentree voor school en KION met daarachter een groot 'dorpsplein' wat de ontmoetingsplek is en ook de verbinding vormt tussen de verschillende gebouwfuncties. In de kop bevindt zich het kinderdagverblijf met daarboven een grote multifunctionele ruimte, speellokaal en bibliotheek. Aan de andere kant van het dorpsplein bevinden zich de leerpleinen in vier clusters verdeeld over twee verdiepingen die vanuit het dorpsplein toegankelijk zijn. De 'geknikte' bouwmassa reageert op het achtergelegen dijklichaam en sluit aan op de naastgelegen woonblokken aan de westzijde van het gebouw. De kop profileert zich nadrukkelijk als het 'gezicht' van het gebouw. Het groendak dient als belangrijke 'vijfde' gevel van het gebouw waarbij het landschap als een deken over het gebouw heen is getrokken. Met het gebruik van baksteen, glas en hout als natuurlijke en duurzame materialen voegt het zich prima tussen de omliggende bebouwing en het dijklandschap.

De lay-out van de plattegronden is in nauwe samenspraak met het team vormgegeven en gebaseerd op de onderwijsvisie van kindcentrum De Verbinding en KION.

Hoogteverschil

Bij de nieuwbouwplannen is ingespeeld op het hoogteverschil tussen de dijk en de wijk. De invulling van het gebouw zal gebruik maken van de beschikbare hoogteverschillen, bijvoorbeeld door het gebouw en de terreininrichting op een ‘getrapte’ wijze op te bouwen. Het speelgedeelte aan de achterkant zal in directe aansluiting op het struingebied van de dijk en de steunberm worden gerealiseerd. Dit speelgedeelte is buiten schooltijden niet toegankelijk.

Op haal- en brengtijden kan er geparkeerd worden op het plein terwijl buiten die tijden het plein wordt ingezet als speelterrein. Een bijzonder dubbelgebruik van de ruimte, dat er op gericht is om vooral per fiets of te voet naar school te komen. Bij het speelgedeelte aan de voorzijde van de school kunnen kinderen ook buiten schooltijden spelen.

DUURZAAM

Op verzoek van de gemeente krijgt het toekomstige gebouw een groen mossedum dak. Daardoor past het beter in het dijklandschap. Verder wordt de school aangesloten op het warmtenet. Het gebouw voldoet aan de eisen van Frisse Scholen klasse B.

Artist-impressions: Bulkens Architecten
Arno Aarts

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Arno Aarts, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's