#

IKC Groenhouten
Leusden

Lees meer
Locatie
Leusden
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw IKC met kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

Kenmerkend

Gasloos en energieneutraal gebouw (BENG)

Opdrachtgever
Stichting Voila Leusden

Rol HEVO
Bouwmanagement, PvE, integrale aanbesteding bouwteam UAV-GC, contractmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
2.300 m²

Start ontwerpfase
1 april 2020

Start bouwfase
1 juni 2021

Oplevering
1 augustus 2022

Ingebruikname
1 september 2022

Architect
ARX architecten Hengelo

Installatieadviseur en bouwfysisch adviseur
Bongers Jansen

Constructeur
Wiggers 

Bouwkundig aannemer
Klomps Bouwbedrijf

E- en W-installateur
Wassink installatietechniek

Flexibel, functioneel gebouw dat duurzaam, aantrekkelijk en goed te exploiteren is.

De schoolgebouwen van basisscholen De Hobbit en Het Kompas zijn verouderd en niet meer passend bij het moderne onderwijs. Voor beide scholen wordt nieuwbouw in de vorm van een integraal kindcentrum (IKC) gerealiseerd in de wijk Groenhouten in Leusden. Het IKC zal tevens een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gaan huisvesten.

HEVO - IKC Groenhouten Leusden
Foto: ARX architecten

Wij hebben het complete ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen gemaakt, inclusief de kostenraming en de planning van de definitiefase. Wij hebben geadviseerd over de wijze waarop de doelstellingen van de opdrachtgever middels een bouworganisatievorm en de wijze van aanbesteden georganiseerd kunnen worden. Vervolgens hebben wij een unieke bouworganisatievorm en wijze van aanbesteden ontwikkeld en georganiseerd. Na de succesvolle contractering van een integraal bouwteam met UAV-GC-overeenkomst verzorgen wij het contractmanagement tot en met de nazorgfase. 

Kenmerken nieuwbouw

De nieuwbouw van het integraal kindcentrum heeft de volgende kenmerken:

  • Functie: onderwijshuisvesting ten behoeve van 14 groepen, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.
  • Het bezoekadres van de school is: De Meent 2 te Leusden. Het betreft de huidige locatie van basisschool De Hobbit.
  • De beoogde omvang van de nieuwbouw is 2.300 m² bvo.

De opdracht is om flexibele, functionele huisvesting te realiseren die duurzaam en aantrekkelijk is, goed te exploiteren en waarbij de gewenste huisvestingsprestaties tijdens de gebruiksperiode geborgd blijven. Tevens is het de ambitie om een gasloos energieneutraal gebouw (ENG) te realiseren. De gebruikers willen een gebouw dat passend is qua sfeer en functionaliteit voor de doelgroep, zowel in het interieur als het terrein.

Het nieuwe gebouw moet zorgvuldig ingepast worden in de omgeving met een functioneel en aantrekkelijk terreinontwerp.

Bouwteam

Voor voltooiing van het werk is ervoor gekozen om werkzaamheden voor het project door één opdrachtnemer te laten verrichten: de bouwteamaannemer. Op deze wijze verwacht de opdrachtgever dat deskundige marktpartijen, met bij voorkeur ervaring in de onderlinge samenwerking, het best kunnen komen tot een optimale prijs-kwaliteitverhouding en duurzame prestaties van de huisvesting over de gehele gebruiksperiode. Door deze werkwijze wordt voorkomen dat de huisvesting niet de gevraagde prestaties levert (zowel technisch als qua energieverbruik en technisch onderhoud) en dat onduidelijk is wie hier verantwoordelijk voor is. Door de koppeling van de onderdelen ontwerp en uitvoering is voor dit project een nieuw ontwikkelde ‘Bouwteam UAV-GC-overeenkomst’ opgesteld, waar partijen optimaal uitgedaagd worden om slim te ontwerpen en de beste keuzes te maken om de gevraagde huisvestingsprestaties over de gebruiksperiode te leveren.

Er is gekozen voor een bouwteam (compleet team vanaf start aanbesteding) met een UAV-GC-contract en geen Design & Build UAV-GC om de inspanning gedurende de aanbesteding te beperken. Door deze unieke bouworganisatievorm en wijze van aanbesteden is het, in een moeilijke aanbestedings­markt, toch haalbaar geworden om van drie consortia een geldige inschrijving te ontvangen.

Ook interessant

# # # #

Foto's: ARX architecten

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug