#

Wilhelminaschool
Woerden

Lees meer
Locatie
Woerden
Status
In ontwikkeling
Programma

Nieuwbouw met inclusieve basisschool en kinderdagverblijf

Kenmerkend

Hoogstaand onderwijs met moderne methoden in een energieneutraal gebouw

Opdrachtgever
Stichting SPCO Groene Hart Woerden

Gebruikers
Wilhelminaschool en kinderopvang Kind & Co

Adres
Oostsingel 4, 3441 GB Woerden

Rol HEVO
Haalbaarheidsstudie, Programma van Eisen, kosten- en bouwmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
1.458 m²

Start bouw
Najaar 2021

Ingebruikname
Eind 2022

Architect
ARCOM Veenendaal

Constructeur
H4D Raadgevend Ingenieurs Dongen

Installatieadviseur
Sweegers en de Bruijn ‘s-Hertogenbosch

Bouwfysisch adviseur
ZRi Den Haag

Een toekomstige uitbreiding van de school met maximaal 10% is planologisch makkelijk te realiseren.

De in 1978 gebouwde basisschool was structureel te klein en aan vervanging toe. Wij hebben de mogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie onderzocht. Hieruit bleek dat de investeringen voor renovatie niet opwegen tegen de eisen voor gebouw en onderwijsvereisten. Gekozen is voor duurzame en toekomstbestendige nieuwbouw, zodat de leerlingen ook de komende decennia goed gehuisvest zijn.

hevo_ai_wilhelminaschool_woerden_interieur.jpg
Beeld: ARCOM Veenendaal

Wij hebben opdracht voor de haalbaarheidsstudie, het Programma van Eisen en het kosten- en bouwmanagement. Het schoolbestuur - Stichting SPCO Groene Hart - heeft hoge ambities rondom duurzaamheid en toekomstbestendig onderwijs. Met de nieuwbouw wordt voorgesorteerd op landelijke ontwikkelingen en de te verwachten wettelijke maatregelen op deze beleidsterreinen. Het schoolgebouw wordt zelfs duurzamer en toegankelijker dan op dit moment op grond van de wettelijke eisen is voorgeschreven.

De school

De nieuwe school wordt een 10-klassig schoolgebouw van 1.458 m² voor circa 250 leerlingen in twee bouwlagen op de huidige locatie aan de Oostsingel 4. De locatie ligt aan de rand van de binnenstad van Woerden. Ook kinderdagverblijforganisatie Kind & Co gaat gebruik maken van de nieuwe Wilhelminaschool.

Het wordt een compact gebouw met een heldere structuur. Via de hoofdentree komt men direct in de dubbelhoge ontmoetingsruimte. Een plek die karakter krijgt door de grote theatertrap, een multifunctioneel speellokaal en een kookatelier. De school heeft zelfs de mogelijkheid tot een buitenlokaal op een dakterras vanwaar men uitkijkt over de monumentale singel.

Duurzaam (ENG) en klimaatadaptief

De school wordt ENG (energieneutraal gebouw) en is daarmee op energetisch vlak duurzamer dan de norm BENG (bijna energieneutraal gebouw). Het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen en er worden screens aangebracht die bij een hoge zon- en/of windintensiteit automatisch en centraal naar beneden gaan. Dit systeem reduceert de opwarming van (groeps)ruimten en beperkt de noodzaak om te koelen.

De school krijgt een zichtbaar groene uitstraling. Het schuin oplopende dak wordt voorzien van mossedum. Dat houdt het regenwater langer vast en draagt positief bij aan het binnenklimaat. Retentie van water vindt plaats doordat in het maaiveld grote bakken worden opgenomen waarin regenwater wordt opgevangen. Dat wordt onder meer gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten en het besproeien van de beplanting.

Flexibele en toegankelijke school (hogere norm dan wettelijk is voorgeschreven)

De school verzorgt inclusief onderwijs, dit betreft onderwijs waarbij kinderen, ongeacht hun beperking, naar hetzelfde onderwijs kunnen gaan. In de school zullen extra voorzieningen op inclusievlak worden aangebracht zoals brede en automatisch bedienbare toegangsdeuren, een ruimere (platform)lift en - per verdieping - een drempelloos vloeroppervlak. Het gebouw wordt hierdoor beter toegankelijk voor leerlingen, ouders en personeel met een beperking.
De school wordt zo ontworpen dat een toekomstige uitbreidbaarheid van het gebouw met maximaal 10% planologisch makkelijk te realiseren is. Zonder hiervoor weer een nieuwe vergunning te moeten aanvragen.

Naar verwachting zal de uitvoering van de Wilhelminaschool najaar 2021 starten en wordt de school ruim een jaar later in gebruik genomen.

# # #

Beelden: ARCOM Veenendaal

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug