Menu

IHP Gemeente Gouda

In opdracht van de gemeente Gouda hebben wij het proces begeleid, waarbij samen met 17 schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is ontwikkeld met een scope van 15 jaar.

Er is sterk ingezet op het ontwikkelen van gezamenlijke kaders en ambities. Dit heeft geleid tot samenwerking en vertrouwen én een ambitieus IHP waarbij er in verschillende wijken een gehele herstructurering wordt ingezet op de locaties voor het onderwijs.

Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor maatwerk voor scholen met bijzondere onderwijsconcepten of doelgroepen, zoals het speciaal onderwijs. Het IHP van Gouda leidt tot betere en meer duurzame onderwijshuisvesting, lost een deel van de overmaat in vastgoed op en speelt meerdere locaties vrij voor stadsontwikkeling. Het IHP van Gouda sluit aan op de landelijke beleidsontwikkeling, en voorziet naast nieuwbouw ook in diverse renovatieoplossingen en vormt de onderlegger van financiering op grond van Total Cost of Ownership (TCO) voor gemeente én schoolbesturen. De gefaseerde uitvoering van het IHP van de gemeente Gouda vormt inmiddels een onderdeel van het coalitieakkoord.

Gerhard Jacobs

Wilt u meer informatie over Integrale Huisvestingsplannen?

Neem dan contact op met Gerhard Jacobs, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's