#

IHP Gemeente Gouda

Lees meer
Locatie
Gouda
Status
Gereed
Programma

Onderzoek en advies Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Kenmerkend

IHP met 17 schoolbesturen met een scope van 15 jaar

Alle schoolgebouwen die gerenoveerd of gebouwd worden zijn in principe gasloos.
logo_gemeente_gouda.png

In opdracht van de gemeente Gouda hebben wij het proces begeleid, waarbij samen met 17 schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is ontwikkeld met een scope van 15 jaar.

Er is sterk ingezet op het ontwikkelen van gezamenlijke kaders en ambities. Dit heeft geleid tot samenwerking en vertrouwen én een ambitieus IHP waarbij er in verschillende wijken een gehele herstructurering wordt ingezet op de locaties voor het onderwijs.

Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor maatwerk voor scholen met bijzondere onderwijsconcepten of doelgroepen, zoals het speciaal onderwijs. Het IHP van Gouda leidt tot betere en meer duurzame onderwijshuisvesting, lost een deel van de overmaat in vastgoed op en speelt meerdere locaties vrij voor stadsontwikkeling. Het IHP van Gouda sluit aan op de landelijke beleidsontwikkeling, en voorziet naast nieuwbouw ook in diverse renovatieoplossingen en vormt de onderlegger van financiering op grond van Total Cost of Ownership (TCO) voor gemeente én schoolbesturen. De gefaseerde uitvoering van het IHP van de gemeente Gouda vormt inmiddels een onderdeel van het coalitieakkoord.

Meer weten over Integrale Huisvestings­plannen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug