IHP Gemeente Beuningen

Locatie
Beuningen
Status
Gereed
Programma

Onderzoek en advies Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Kenmerkend

IHP met 2 schoolbesturen (9 locaties) met een scope van 16 jaar

Ook de kinderopvang­organisaties waren betrokken in dit proces.
hevo_teaser_logo_gemeente_beuningen.png

In opdracht van de gemeente Beuningen hebben wij het proces begeleid, waarbij samen met 2 schoolbesturen (samen 9 locaties) een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is ontwikkeld met een scope van 16 jaar.

Samen met de schoolbesturen in het primair onderwijs en kinderopvang­organisatie KION in de gemeente Beuningen, hebben we een Integraal Huisvestinsplan ontwikkeld. De mogelijkheden tot renovatie én de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bovennormatieve kwaliteit met een scope van 16 jaar zijn in dit IHP aan bod gekomen.

Bijzondere uitdaging in het IHP wordt gevormd door kernen met ruimte­overschotten van de schoolgebouwen enerzijds en relatief jonge school­gebouwen in de gemeente met sterke groei anderzijds, die zich niet lenen voor uitbreiding. Samenwerking vindt plaats door de verkenning van de mogelijkheden tot het vormen van IKC’s.

De gemeenteraad van Beuningen heeft onlangs dit IHP geaccordeerd als leidraad op weg naar een toekomstbestendig scholenlandschap.

Meer weten over Integrale Huisvestings­plannen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug