Menu

IHP Gemeente Beuningen

In opdracht van de gemeente Beuningen hebben wij het proces begeleid, waarbij samen met 2 schoolbesturen (samen 9 locaties) een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is ontwikkeld met een scope van 16 jaar.

Samen met de schoolbesturen in het primair onderwijs en kinderopvangorganisatie KION in de gemeente Beuningen, hebben we een IHP ontwikkeld.
De mogelijkheden tot renovatie én de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bovennormatieve kwaliteit met een scope van 16 jaar zijn in dit IHP aan bod gekomen.

Bijzondere uitdaging in het IHP wordt gevormd door kernen met ruimteoverschotten van de schoolgebouwen enerzijds en relatief jonge schoolgebouwen in de gemeente met sterke groei anderzijds, die zich niet lenen voor uitbreiding.
Samenwerking vindt plaats door de verkenning van de mogelijkheden tot het vormen van IKC’s.

De gemeenteraad van Beuningen heeft onlangs dit IHP geaccordeerd als leidraad op weg naar een toekomstbestendig scholenlandschap.

Gerhard Jacobs

Wilt u meer informatie over Integrale Huisvestingsplannen?

Neem dan contact op met Gerhard Jacobs, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's