Van plan naar uitvoering van Integrale Huisvestingsplannen. Hoe doe je dat?

Gemeenten en schoolbesturen missen een belangrijke schakel om de omvangrijke plannen uit Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) te realiseren. Vanwege de omvangrijke investeringsopgave in onderwijshuisvesting op gemeenteniveau zijn duidelijkere afspraken nodig om de plannen ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. 

HEVO introduceert daarom een nieuw beleidsinstrument: het uitvoeringsprogramma. In onze whitepaper gaan we dieper in op de achtergrond en de inhoud van dit nieuwe instrument. Wij hopen dat deze whitepaper gemeenten en schoolbesturen kan helpen met een vlotte uitvoering van hun ambitieuze IHP’s en daarmee de verduurzaming van het scholenlandschap in Nederland.

Aanvragen whitepaper
Van IHP naar uitvoering

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gereproduceerd. Het is wel toegestaan dit document met derden te delen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dit gebeurt in de originele opmaak en met bronvermelding en deze voorwaarden ook aan de betreffende derden worden opgelegd.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug