IHP GEMEENTE VENRAY

Locatie
Venray
Status
Gereed
Programma

Procesbegeleiding en advies Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair en voortgezet onderwijs

Kenmerkend

Vertaling gemaakt naar het Uitvoeringsprogramma en de haalbaarheidsonderzoeken

Opdrachtgever
Gemeente Venray

Rol HEVO
Adviseur IHP inclusief quickscan-beoordeling
Adviseur Uitvoeringsprogramma
Adviseur haalbaarheidsonderzoeken

In opdracht van de gemeente Venray hebben wij het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, in samenspraak met de gemeente en de schoolbesturen. 

Ons gezamenlijke doel is goede opvang en onderwijs voor kinderen van alle leeftijden, overal in de gemeente. En daarvoor biedt het IHP de kaders. Marcel Reulen, bestuurder Stichting Primair Onderwijs (SPO) Venray
HEVO IHP Venray_Sint Oda school.jpg
Sint Oda school

Met het Integraal Huisvestingsplan is rekening gehouden met de kleine kernen-problematiek, diversiteit binnen het scholenlandschap, de kwaliteit van de schoolgebouwen (huidig en toekomstig), de scenario-ontwikkeling per locatie en de financiële haalbaarheid. 

Samen met de gemeente en schoolbesturen is een plan opgesteld dat uitgaat van een doorkijk naar de komende 20 jaar en specifiek ingaat op de uitvoerbaarheid van de eerste termijn. Daarnaast hebben wij de gemeente begeleid in de uitvoerbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan. Met de gemeente is in het UItvoeringsprogramma inzichtelijk gemaakt welke stappen in proces en organisatie gezet moeten worden en welke rol de gemeente en een schoolbestuur daarin hebben.

Na vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan zijn haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd om de projectuitgangspunten per school (eerste termijn) vast te stellen. Een van de onderzoeken heeft ertoe geleid dat de gemeente het eigendom van de gebouwen van het Raayland College in Venray gaat overnemen van Stichting LVO. Een deel zal worden gesloopt en plaats maken voor een nieuwe school voor het primair onderwijs.

HEVO IHP Venray Raayland College.jpg
Raayland College

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug