Betere leeromgevingen, energiezuinige en Frisse Scholen met een gezond binnenklimaat. Steeds meer gemeenten en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en maken afspraken over duurzame Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), het vormgeven en borgen van de besluitvorming en financiering.
 

Aanvragen whitepaper Het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten over het verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van school­gebouwen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug