Excursie onderwijshuisvesting

HEVO organiseert op verzoek voor groepen een excursie, workshop, lezing of een combinatie hiervan. Hierbij kunt u denken aan een bezoek aan scholen, integrale kindcentra (IKC) en/of multifunctionele accommodaties die hun tijd ver vooruit zijn. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO2-neutrale gebouwen en scholen met een eigentijdse uitstraling die past bij de onderwijsfilosofie.

De excursies kunnen bijdragen aan het verscherpen van uw onderwijsvisie of inspiratie bieden ter voorbereiding op het opstellen van uw wensen en eisen voor (ver)nieuwbouw of renovatie. U kunt hierbij denken aan:

  • Specifieke onderwijskundige concepten of vormen zoals jenaplanonderwijs, montessorionderwijs etc. 
  • Voorbeelden van scholen met twee vormen van onderwijs, waar flexibiliteit is gewaarborgd door multifunctionele ruimten en gewerkt wordt met leerpleinen en lokalen die aan te passen zijn aan de behoefte.
  • Mogelijkheden om schoolgebouwen te verduurzamen.
  • Historisch perspectief, zoals schoolgebouwen in monumentale panden.
  • Thematisch perspectief, zoals duurzaamheid, binnenklimaat etc.
  • De functionele hoek: voormalige ambachtsscholen, hogescholen, primair, speciaal of voorgezet onderwijs.
  • Multifunctionele accommodaties, zoals het onderbrengen van meerdere functies in één gebouw, bijvoorbeeld meerdere onderwijsconcepten, buurthuis, peuterspeelzaal en sport.

Wij maken op basis van uw wensen een passend programma. De excursies, workshops of lezingen (of een combinatie) worden altijd begeleid door experts op het betreffende gebied.

Ook interessant

Meer weten over excursies, lezingen of workshops over onderwijs­huisvesting?

Neem dan contact op met:

Bel me terug