Menu

Herbestemming historisch klooster

Multifunctionele Accommodatie Klooster Zijtaart

MFA Klooster Zijtaart is een voorbeeldproject voor herbestemming. De gemeente Veghel behield het klooster voor Zijtaart en gaf het een nieuwe functie. Het klooster is omgebouwd tot een multifunctionele accommodatie met basisschool Edith Stein, peuterspeelzaal Pompeltje, buitenschoolse opvang, sportzaal, dorpshuis, pinautomaat, servicepunt en enkele woningen.

Opdrachtgever
Gemeente Veghel

Rol HEVO
begeleiding beheer, exploitatie en aanbesteding

Investering excl. btw
€ 6.800.000

Bruto vloeroppervlak (bvo)
3.361 m2

Ingebruikname
14 oktober 2011

Architect
Leenders Architecten Veghel

Constructeur
Goudstikker-de Vries 's-Hertogenbosch

Adviseur installaties
Deerns Raadgevende Ingenieurs Eindhoven

Bouwkundig aannemer
Van Wijnen Bouw Someren

 

Expertise

Bij deze herbestemming hebben wij onze expertise ingebracht op het gebied van multifunctionele centra. Aandachtspunten waren beheer en exploitatie. Ook de aanbesteding is door ons begeleid. Met name de schoolfunctie binnen de MFA vroeg om een flexibele indeling, met het oog op toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs en het aantal leerlingen. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de ventilatie van de schoollokalen. In het kader van de 'Frisse Scholen'-adviezen is een installatie aangelegd die ver boven de landelijke normering ligt. Door het toepassen van warmteterugwinning en CO2-meters wordt het energieverbruik beperkt.

Prijzen

In 2012 was basisschool Edith Stein een van de ‘frisse scholen’, die een prijs in ontvangst mochten nemen van Platform Binnenmilieu en het project 'Frisse Scholen'. En de school behoorde ook tot een van de genomineerde projecten in het primair onderwijs voor de Scholenbouwprijs 2013. Daarbij heeft de jury in het bijzonder gekeken naar de wijze waarop het thema 'Onderwijskwaliteit en Verbindingen' in het schoolgebouw en de inrichting ervan is vertaald.

Het project multifunctionele accommodatie Klooster Zijtaart is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

Mireille Uhlenbusch

Meet weten?

Neem contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's