# #

Nieuwbouw Regenboogschool Nieuwendijk

Lees meer
Locatie
Nieuwendijk
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw multifunctionele accommodatie

Kenmerkend

School en kinderopvang verbonden met reeds bestaande bibliotheek, dorpshuis en sportzaal

Opdrachtgever
Gemeente Altena

Rol HEVO
Projectmanagement

Architect
LIAG architecten en bouwadviseurs

Bouwkundig aannemer
Aannemersbedrijf P. van Leeuwen

E- en W-installateur
Den Doorn

Opzichter
BBC Bouwmanagement B.V.

Oplevering
1 september 2022

De nieuwe school faciliteert ons onderwijs veel beter. Clusterdirecteur Arnold van Ooijen

In de kern Nieuwendijk is een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd. Een school en kinder­opvang zijn via een nieuw gebouw verbonden met de reeds bestaande bibliotheek, dorpshuis en sportzaal. De hoofdgebruikers van het nieuwbouwgedeelte zijn basisschool De Regenboog en Stichting Trema Kinderopvang. De nieuwbouw vervangt de oude school, die gesloopt is. Gedurende de realisatie van de nieuwbouw maakte de school gebruik van tijdelijke huisvesting op het terrein.

# # # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Projectmanagement

Wij verzorgden het projectmanagement van de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie. Wij hebben een bijdrage geleverd bij de inkoop van het bouwteam en de tijdelijke huisvesting. Tijdens de bouwteamfase en de realisatie hebben wij het project begeleid. Het nieuwe gebouw voldoet aan klasse B van het Frisse Scholen-programma, aan de eisen van BENG en is gasloos.

Nieuwe school ondersteunt onderwijsvisie

De nieuwbouw is een éénlaags gebouw dat voldoet aan en aansluit op de huidige eisen en kenmerken met betrekking tot duurzaamheid (energieneutraal). Tijdens de voorbereiding is grondig nagedacht hoe de ruimten kunnen helpen om passend, flexibel en adaptief onderwijs te geven. Het gebouw is flexibel ingedeeld zodat het desgewenst in grote open ruimten of kleinere instructieruimten kan veranderen. Heel bewust is ruimte gemaakt voor een kook- en creatief atelier voor gezamenlijk gebruik.

De basisschool heeft 12 klaslokalen, waar ongeveer 250 leerlingen dagelijks onderwijs krijgen aangeboden gebaseerd op het KiVa-principe. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Met behulp van KiVa werkt de school aan het versterken van de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

De kinderopvang is geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar en biedt opvang op werkdagen en in vakantieperioden. De kinderopvang biedt ook voorschoolse (peuteropvang) en buitenschoolse opvang aan. De Regenboogschool heeft een verbinding met de naastgelegen bibliotheek zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de leesontwikkeling. Tevens vormt de bibliotheekruimte de doorgang van de school naar de sporthal. De school heeft een modern karakter in een open en transparante omgeving waar kinderen van alle leeftijden zich veilig voelen. De school en de kinderopvang waren tijdens de realisatie van de nieuwbouw gehuisvest in tijdelijke units die zich op het terrein bevonden. Dit bracht met zich mee dat er voldoende aandacht moest zijn voor veiligheid en geluidsoverlast (bijvoorbeeld tijdens Cito-toetsperiode).

Duurzaam

Het nieuwe schoolgebouw is gasloos en energieneutraal. De zonnepanelen op het dak leveren stroom en de luifel van 2 meter zorgt voor een natuurlijke koeling van het gebouw.

Verder lezen

Ook interessant

# # # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug