#

Nieuwbouw Regenboogschool Nieuwendijk

Lees meer
Locatie
Nieuwendijk
Status
In ontwikkeling
Programma

Nieuwbouw multifunctionele accommodatie

Kenmerkend

School en kinderopvang verbonden met reeds bestaande bibliotheek, dorpshuis en sportzaal

Opdrachtgever
Gemeente Altena

Architect
LIAG

Bouwkundig aannemer
Aannemersbedrijf P. van Leeuwen

E- en W-installateur
Den Doorn

De nieuwe school faciliteert ons onderwijs veel beter. Clusterdirecteur Arnold van Ooijen

In de kern Nieuwendijk wordt een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd. Een school en kinder­opvang worden via een nieuw gebouw verbonden met de reeds bestaande bibliotheek, dorpshuis en sportzaal. De hoofdgebruikers van het nieuw te bouwen gedeelte worden basisschool De Regenboog en Stichting Trema Kinderopvang. De nieuwbouw vervangt de bestaande school, die inmiddels gesloopt is. Gedurende de realisatie van de nieuwbouw maakt de school gebruik van tijdelijke huisvesting op het huidige terrein.

HEVO AI Regenboogschool Nieuwendijk.jpg

Projectmanagement

Wij verzorgen het projectmanagement van de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie. Wij hebben een bijdrage geleverd bij de inkoop van het bouwteam en de tijdelijke huisvesting. Tijdens de bouwteamfase en de realisatie begeleiden wij het project. Het nieuwe gebouw zal voldoen aan klasse B van het Frisse Scholen-programma, is gasloos en voldoet aan de eisen van BENG.

Nieuwe school ondersteunt onderwijsvisie

De nieuwbouw is een éénlaags gebouw dat voldoet aan en aansluit op de huidige eisen en kenmerken met betrekking tot duurzaamheid (energieneutraal). Tijdens de voorbereiding is grondig nagedacht hoe de ruimten kunnen helpen om passend, flexibel en adaptief onderwijs te geven. Het gebouw wordt flexibel ingedeeld zodat het desgewenst in grote open ruimten of kleinere instructieruimten kan veranderen. Heel bewust is ruimte gemaakt voor een kook- en creatief atelier voor gezamenlijk gebruik.

De basisschool heeft 12 klaslokalen, waar ongeveer 250 leerlingen dagelijks onderwijs krijgen aangeboden gebaseerd op het KiVa-principe. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Met behulp van KiVa werkt de school aan het versterken van de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

De kinderopvang is geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar en biedt opvang op werkdagen en in vakantieperioden. De kinderopvang biedt ook voorschoolse (peuteropvang) en buitenschoolse opvang aan. De Regenboogschool krijgt een verbinding met de naastgelegen bibliotheek zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de leesontwikkeling. Tevens vormt de bibliotheekruimte de doorgang van de school naar de sporthal. De school zal een modern karakter krijgen in een open en transparante omgeving waar kinderen van alle leeftijden zich veilig zullen voelen. De school en de kinderopvang worden tijdens de nieuwbouw gehuisvest in tijdelijke units die zich op het terrein bevinden. Dit brengt met zich mee dat er voldoende aandacht moet zijn voor veiligheid en geluidsoverlast (bijvoorbeeld tijdens Cito-toetsperiode).

Duurzaam

Het nieuwe schoolgebouw is gasloos en energieneutraal. De zonnepanelen op het dak leveren stroom en de luifel van 2 meter zorgt voor een natuurlijke koeling van het gebouw.

Bouwen

De planning is dat de school rond de zomervakantie van 2022 helemaal klaar is. De verhuizing gaat naar verwachting medio oktober 2022 plaatsvinden. Momenteel worden de leerlingen van de school gehuisvest in moderne units, die tussen dienstencentrum De Singel en sporthal de Iris staan. Ook de naschoolse opvang van Trema is in de units gevestigd.

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug