22 mei 2023

De hoofdgebruikers van het nieuwbouwgedeelte zijn basisschool De Regenboog (onderdeel van De Stroming) en Stichting Trema Kinderopvang. De nieuwbouw vervangt de oude school, die gesloopt is. Het gebouw heeft een flexibele indeling die desgewenst in grote open ruimten of kleinere instructieruimten aangepast kan worden. 

Bijzondere locatie behouden

“Op de locatie stond ons oude gebouw; het was een kruip-door-sluip-door-gebouw, waar alles via gangetjes met elkaar verbonden was. Het was technisch, maar vooral onderwijskundig verouderd”, vertelt clusterdirecteur Arnold van Ooijen. “De oude Regenboogschool stond wel op een bijzondere plek, want deze was verbonden met de bibliotheek, het dorpshuis en de sporthal. Dus we wilden daar wel graag blijven.” Samen met de gemeente en de opdrachtgever werd nagedacht over een nieuwe invulling; het werd een speel- en leercentrum waar De Regenboog en Trema eendrachtig samenwerken en gebruikmaken van de voorzieningen die er al waren. HEVO heeft het proces met betrekking tot de plaatsing van tijdelijke huisvesting voor de school gedurende de bouw begeleid. Ook heeft HEVO het hele realisatieproces begeleid als procesmanager namens de gemeente Altena. Dat leverde een prachtige nieuwe kern op voor het dorp, met veel aandacht voor buitenspelen en leren.

Nieuwe visie

“De Regenboog is de enige school in het dorp Nieuwendijk”, vertelt Arnold. “De Regenboogschool heeft zich de afgelopen vijf jaar sterk ontwikkeld. We zijn met het team aan de slag gegaan om een nieuwe visie te ontwikkelen en een jaar later stonden we er al veel beter voor. Vanuit de nieuwe visie presteren we volgens de inspectie nu bovengemiddeld. Het nieuwe gebouw is voor ons ook echt een nieuwe start, waarbij we nog meer mogelijkheden krijgen om leerlingen goed te begeleiden. Bij de start van het schooljaar 2022-2023 telden we ongeveer 235 leerlingen, naast de kinderen van de opvang en de bso. De Regenboog sluit met haar onderwijs aan bij alle individuele leerlingen van de school, waarbij ieder kind zich zo goed mogelijk en op zijn eigen tempo ontwikkelt. We hebben ons onderwijs ingericht volgens het KiVa-principe. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Met behulp van KiVa werkt de school aan het versterken van de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarbij werken we met een doorbroken jaargroepensysteem om zo de leerlijnen in het individuele onderwijs te bevorderen. Deze vorm van lesgeven geeft aandacht aan alle niveaus binnen een groep of klas. De leerlingen zijn verdeeld over clusters voor de onder-, midden- en bovenbouw.”

Het nieuwe gebouw is voor ons ook echt een nieuwe start, waarbij we nog meer mogelijkheden krijgen om leerlingen goed te begeleiden. Arnold van Ooijen, clusterdirecteur

Onderwijsvisie vertalen naar huisvesting 

“We komen uit een gebouw met een traditionele opzet, maar dat paste natuurlijk niet meer bij onze visie op de ontwikkeling van kinderen. We hebben met ons team heel grondig nagedacht hoe de ruimten kunnen helpen om passender en adaptiever onderwijs te geven”, legt Arnold uit, “waarbij we in het gebouw op een vanzelfsprekende manier kunnen samenwerken met de kinderopvang en de bso.” 

LIAG architecten ontwierp een rechthoekig gebouw in één laag, dat opvalt door het bijzondere gevelbeeld, waar schuine pilaren het gebouw omlijsten onder een ruime overstek, en glazen wanden zorgen voor daglicht en verbinding met buiten. De schuine pilaren in de gevel zijn een verwijzing naar de nabijgelegen rietkragen in de Biesbosch. De hoofdentree geeft toegang tot de centrale ruimte van De Regenboog. Daarnaast is er een eigen entree voor Trema, die naar de ruime speelruimte leidt. Het gebouw is via een zijentree verbonden met het bestaande gebouw van de bibliotheek en het dorpshuis Tavenu. Door de logische herindeling van het terrein is er veel ruimte ontstaan voor speelpleinen en groen. Een kiss & ride-zone zorgt voor de afwikkeling van het verkeer; daarnaast is er een afzonderlijk fietspad. 

Onderwijs en opvang liggen via een langgerekte uitwaaierende binnenstraat in elkaars verlengde, met aan weerszijden de leeromgevingen en lesruimten van de school.

School met veel voorzieningen binnen handbereik

Binnen ontstaat een transparant gevoel dat versterkt wordt door de ellipsvormige overkapping die de plattegrond letterlijk ‘uitlegt’ en alles met elkaar verbindt. Onderwijs en opvang liggen via een langgerekte uitwaaierende binnenstraat in elkaars verlengde, met aan weerszijden de leeromgevingen en lesruimten van de school. Arnold: “Daarnaast hebben we heel bewust ruimte gemaakt voor een kook- en creatief atelier, omdat we dat belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kinderen. Daar kunnen we ook met de buurt activiteiten organiseren. Verder is de bibliotheek van Cultuurpunt Altena in ons nieuwe pand te vinden met een ruime collectie aan boeken. Om de week bezoeken de groepen de bibliotheek, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de leesontwikkeling. Via de bibliotheek kom je bij de aangrenzende gymzalen van dorpshuis Tavenu. Waar vind je zoveel voorzieningen bij elkaar?”

Projectmanagement

HEVO verzorgde het projectmanagement van de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie en heeft een bijdrage geleverd bij de inkoop van het bouwteam en de tijdelijke huisvesting. Het nieuwe gebouw voldoet aan klasse B van het Frisse Scholen-programma, aan de eisen van BENG en is gasloos. De zonnepanelen op het dak leveren stroom en de luifel van twee meter zorgt voor een natuurlijke koeling van het gebouw.

Dit artikel is gepubliceerd in het Inspiratieboek 2015-2025 ‘Kindcentra in hun omgeving’ van Schooldomein. Download artikel

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug