#

MFA Kreekrijk Assendelft

Lees meer
Locatie
Assendelft
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw duurzame en energiezuinige multifunctionele accommodatie

Kenmerkend

Scholen zijn onderdeel van een energiezuinige nieuwe wijk

Opdrachtgevers
Stichting Agora, Stichting Zaan Primair en de gemeente Zaanstad

Gebruikers
Stichting Agora, Stichting Zaan Primair, BSO Tinteltuin, BSO Freekids en Sportbedrijf Zaanstad

Rol HEVO
Projectmanagement

Brutovloeroppervlak
5.500 m² schoolgebouw

Oplevering
Juli 2019

Architect
LKSVDD Architecten

De sportvoorzieningen zijn buiten de schooltijden te gebruiken door derden.

Aan de rand van Assendelft verrijst de nieuwbouwwijk Kreekrijk. MFA Kreekrijk is een onderdeel van deze nieuwe wijk. Deze nieuwe multifunctionele accommodatie huisvest twee basisscholen (openbare basisschool De Delta en interconfessionele basisschool Het Koraal), BSO Freekids, BSO Tinteltuin en twee gymzalen.

Wij verzorgden het projectmanagement van deze nieuwbouw vanaf de definitiefase tot en met de oplevering. Ook hebben wij de selectie van de architect en de adviseurs verzorgd alsmede de aanbesteding van de uitvoerende partijen.

Aanleiding

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om een zo duurzaam mogelijke energiezuinige Vinex-wijk te ontwikkelen, met behoud van woongenot en voorzieningen. In dit gebied komen maximaal 920 woningen, onderwijsvoorzieningen, een recreatiegebied, waterberging en sportvoorzieningen.

Kinderdagopvang, onderbouw en sportaccommodatie

De opdrachtgevers zijn Stichting Agora, Stichting Zaan Primair en de gemeente Zaanstad. De school is gesitueerd in het noordelijk deel van Assendelft vlakbij station Krommenie-Assendelft. De school geeft ruimte aan ongeveer 775 kinderen en bijbehorende personeelsleden. Buiten de schooltijden is gebruik van de sportvoorzieningen door derden mogelijk. De totale omvang van ICBS Het Koraal en OBS De Delta bedraagt 5.500 m².

De gebruikers zijn Stichting Agora, Stichting Zaan Primair, BSO Tinteltuin en BSO Freekids als BSO-partners en Sportbedrijf Zaanstad voor de twee gymzalen.

Duurzaam MFA Kreekrijk

De school wordt in het kader van de verduurzaming voorzien van diverse energiebesparende maatregelen, zoals onder andere:

  • Speciale warmtepompen met bodemwisselaars.
  • Zonneboilers met zonnecollectoren.
  • Ledverlichting met slimme lichtschakelingen.
  • PV-panelen op een dakoppervlak van meer dan 70%.
  • EPC<nul.
  • Klimaatneutraal.

Planning

In het vierde kwartaal van 2017 is de bouw gestart. De bouwkundige oplevering heeft op 10 juli 2019 plaatsgevonden. Ingebruikname: na de zomervakantie van 2019.

Duurzaam

MFA Kreekrijk is een gasloos en energieneutraal gebouw. De accommodatie voldoet aan de ventilatie-eisen van Frisse Scholen klasse B en is voorzien van speciale warmtepompen met bodemwisselaars, zonneboilers met zonnecollectoren, ledverlichting met slimme lichtschakelingen en nog vele andere energiebesparende maatregelen.

Meer informatie

Samen bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige school

Meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug