28 november 2019

Wij verzorgden het projectmanagement van deze nieuwbouw vanaf de definitiefase tot en met de oplevering. Ook hebben wij de selectie van de architect en de adviseurs verzorgd alsmede de aanbesteding van de uitvoerende partijen. 

Duurzaam, energiezuinig, flexibel en faciliterend aan verschillende gebruikers: dat was - in het kort - het wensenlijstje van MFA Kreekrijk in Assendelft. Op 9 november 2019 werd de nieuwbouw officieel geopend. Dat was de kroon op het werk van een intensieve samenwerking tussen gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties. 

De wens om een duurzame accommodatie te bouwen lag voor de hand. MFA Kreekrijk ligt in de gelijknamige duurzame en energiezuinige klimaatneutrale Vinex-wijk. De verwachting is dat het aantal jonge gezinnen in de nu al kinderrijke wijk toe zal nemen. Reden om basisonderwijs en kinderopvang bij elkaar te brengen in één multifunctioneel gebouw. Dat klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk erg complex. Reden om HEVO uit ’s-Hertogenbosch in te schakelen voor het projectmanagement. Deze vastgoedexpert heeft veel ervaring in het begeleiden van bouwprojecten voor onderwijs en MFA’s.

Gezamenlijk kompas

De eerste stap in de realisatie van MFA Kreekrijk was het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Deze visie is het gezamenlijke kompas dat alle betrokken partijen gebruiken om het Programma van Eisen in een later stadium op te stellen. De gezamenlijke visie is ook het fundament waarop letterlijk en figuurlijk de accommodatie gebouwd kan worden. Weten wat je inhoudelijk wilt bereiken helpt om in een later stadium keuzes te maken, omdat voor iedereen helder is wat de uitgangspunten en wensen zijn. HEVO begeleidde de ontwikkeling van een gezamenlijke visie vakkundig én met respect voor de eigen identiteit van de verschillende partners. Door de juiste vragen te stellen, alle partijen de tijd te geven om elkaar te leren kennen en gezamenlijk naar antwoorden te zoeken is een breed gedragen visie tot stand gekomen. Daarbij is nadrukkelijk uitgesproken dat de twee kindcentra hun eigen identiteit kunnen behouden, uitstralen en ontwikkelen en dat school en kinderopvang intensief samenwerken. Daarnaast werd vastgesteld dat alle partijen bereid waren de faciliteiten te bundelen en delen en dat de nieuwbouw de interactie met kinderen, ouders en buurtgenoten moet faciliteren en stimuleren.

Van ideaal naar ‘eisenpakket’

De samenwerking van de partijen moest dus voldoende ruimte bieden om de ruimten op een eigen manier te gebruiken. Tegelijkertijd vergt de ontwikkeling van een MFA gedeelde kernwaarden waar elke partij volledig achter kan staan. HEVO begeleidde dit zoekproces en faciliteerde dat de gemeenschappelijke visie onderbouwd werd met de gedeelde kernwaarden flexibiliteit, veiligheid, toekomstgericht, constant in beweging, interactie met kinderen, ouders en de wijk, professioneel en creatief. En ook belangrijk: al in dit stadium werden afspraken gemaakt over het beheer en de financiën in de toekomst. Vanuit het gemeenschappelijke kompas ondersteunde HEVO bij het opstellen van de planning, het in kaart brengen van de beslismomenten en het vaststellen van de beschikbare budgetten. Pas toen waren alle gegevens beschikbaar om het beeld van de ideale accommodatie te beschrijven in een Programma van Eisen. Dit PvE is de basis voor de architectenselectie en aanbesteding en moet dus zo volledig en helder mogelijk zijn voor alle betrokkenen. HEVO had hierbij toegevoegde waarde, omdat deze vastgoedexpert de taal van het onderwijs én de taal van de bouwwereld spreekt.

Van plan naar uitvoering

Een goed doortimmerd plan: dat lag er eind 2016. Daarmee lag er een stevige basis om de plannen snel en goed uit te voeren. HEVO begeleidde de architectenselectie en verzorgde de aanbestedingsprocedure. Daarmee werden de partners van MFA Kreekrijk optimaal ontzorgd en was er een stevige grip op de planning, contracten en beschikbare budgetten. In het vierde kwartaal van 2017 startte de bouw en het project is in de zomer van 2019 opgeleverd. De leerlingen en docenten beschikken over een duurzame, toekomstbestendige accommodatie, waarin samen leren en werken centraal staat.


  De nieuwbouw van MFA Kreekrijk beslaat 5.500 m² en biedt onderdak aan obs De Delta, ICBS Het Koraal, BSO Tinteltuin, BSO Freekids en Sportbedrijf Zaanstad. Het gebouw biedt ruimte aan 775 kinderen en bijbehorende personeelsleden. Buiten schooltijd kunnen derden gebruik maken van de twee gymzalen in het complex. Nadrukkelijke wens was om het complex te laten voldoen aan de classificering Frisse Scholen B en om het gebouw energiezuinig en toekomstbestendig te maken. Daarom is het hele gebouw gasloos en klimaatneutraal en is het EP<0. De speciale warmtepompen met bodewisselaars, zonneboilers met zonnecollectoren, de pv-panelen die meer dan 70% van het dakoppervlak beslaan en de ledverlichting met slimme lichtschakelingen zijn wezenlijk voor een energiezuinige exploitatie. De onderhoudsarme en duurzame materialen zorgen dat de accommodatie ook op lange termijn financieel gezond geëxploiteerd kan worden.


Typisch Zaans

Aan de Zaan in Zaandam, tegenover het dorp Zaandijk en naast de Julianabrug, ligt De Zaanse Schans. Een uniek stukje Nederland vol houten huisjes, molens, schuren en werkplaatsen, waar de 18e en 19e eeuw herleven. Deze bekende toeristische bestemming trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. De Zaanstreek staat bekend om de vele houten huizen, geschilderd in de kleuren wit en groen. Door de hele streek zijn er nog veel voorbeelden hiervan te vinden. Ook de nieuwbouw Kreekrijk is conform deze typisch Zaanse kleuren en uitstraling gebouwd.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug