#

Multifunctionele accommodatie Krimpen aan de Lek

Lees meer
Locatie
Krimpen aan de Lek
Status
Gereed
Programma

Multifunctionele accommodatie voor twee scholen en kinderopvang

Kenmerkend

Toekomstbestendig, gebruikersvriendelijk

Opdrachtgever
Gemeente Nederlek

Rol HEVO
Architectenselectie, BeSeF®, contractmanagement, duurzaamheidsadvies, haalbaarheidsstudie, Risicodragend Projectmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen, risicomanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 5.440.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.070 m²

Oplevering/ingebruikname
30 juni 2014 / 1 september 2014

Architect
Atelier PRO Den Haag

De grootste uitdaging was om de vier onderdelen tot één samenhangend geheel te maken, waarbij de verschillende identiteiten toch herkenbaar blijven en grootschaligheid wordt vermeden.

De voormalige huisvesting van de Prinses Ireneschool, basisschool De Wegwijzer en kinderopvang Kids & Ko liet te wensen over; de respectievelijke gebouwen waren oud en klein, en ook de gymzaal waar beide scholen gebruik van maakten begon op leeftijd te raken. Om een oplossing te bieden hieraan, werd besloten alle organisaties in één multifunctionele accommodatie te huisvesten. Beide scholen, een openbare en een christelijke basisschool, behouden daarbij hun eigen identiteit. Wel kan er beter worden samengewerkt, bijvoorbeeld door gezamenlijk gebruik te maken van het speellokaal, de gemeenschapsruimte of spreekkamers.

exterieur_mfa_krimpen_ad_lek.jpg
Fotografie: Philip Driessen

Toekomstbestendig

Wij werkten via de BeSeF-methodiek het Programma van Eisen uit tot een samenwerkingsconcept en vervolgens een huisvestingsconcept. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan licht, akoestiek, vrije indeelbaarheid van het gebouw, en ventilatie-eisen conform klasse B van de Frisse Scholen. Dit resulteerde in uitzonderlijk goede milieu- en duurzaamheidsscores: een 8,0 voor gezondheid, een 8,5 voor toekomstwaarde en een 9,1 voor gebruikskwaliteit. Deze scores zijn vastgesteld met behulp van de GPR-methodiek, een landelijke standaardmethodiek om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen.

Tevreden gebruikers

Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 werd de nieuwe multifunctionele accommodatie Krimpen aan de Lek in gebruik genomen. Het is een fris en licht gebouw dat is ingericht voor de toekomst met mogelijkheden om zowel krimp als groei op te vangen.

De gebruikers zijn enthousiast: het comfort van de school maakt dat de kinderen zich direct thuis voelen, en de schooldirecteuren geven aan dat de kinderen rustig worden door de goede akoestiek en de kleurstelling van het interieur. Daarmee voldoet het gebouw aan de kreten die ieder in een hoek van het gebouw zijn gemetseld: uitdagend, geborgen, interactief, veilig en duurzaam.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug