#

MidZuid Oosterhout

Lees meer
Locatie
Oosterhout
Status
Gereed
Programma

Toekomstbestendige huisvestingsstrategie voor sociaal werkbedrijf

Kenmerkend

Verrijken van het leven van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt door ze aan werk te helpen bij een werkgever

Opdrachtgever
MidZuid Oosterhout

Rol HEVO
Opstellen huisvestingsstrategie

De toekomstige behoeften voor productie-, kantoor- en magazijnruimten en ondersteunende ruimten zijn in beeld gebracht.
hevo_teaser_logo_midzuid.jpg

De missie van MidZuid is dat iedereen de kans moet hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk is hiervoor de basis. Samen met partners uit het bedrijfsleven, de gemeenten en maatschappelijke organisaties gelooft zij in ieders talenten. Met werk versterkt ze de inwoners van de regio Dongemond. Zo wordt een samenleving gerealiseerd waarin iedereen zoveel als mogelijk meedoet!

Vanaf 1 januari 2019 draagt het sociaal werkbedrijf in Oosterhout (voorheen WAVA/!GO) de naam MidZuid. Naast een nieuwe naam en slogan 'Werkt voor iedereen' is de herpositionering van de organisatie doorgevoerd. Door externe ontwikkelingen zoals invoering van de Participatiewet in 2015, wijzigingen WSW en samenwerking met een zorginstelling is strategisch gekeken naar de bedrijfsvoering en is de wens ontstaan om een toekomstbestendige huisvestingsstrategie op te stellen.

Wij stelden de kaders en uitgangspunten op voor de huidige en toekomstige ruimtebehoefte. Tevens werden een aantal huisvestings­concepten opgesteld, rekening houdend met externe ontwikkelingen en de ondernemingsvisie op de bedrijfsvoering. Vervolgens werd na terugkoppeling in het dagelijks bestuur, directie en algemeen bestuur een multicriteria-analyse opgesteld voor de toekomstige ruimtebehoefte voor de onderneming.

Het proces om te komen tot een toekomstbestendige huisvestingsstrategie is door ons begeleid. De toekomstige behoefte van de eigen organisatie qua productie-, kantoor- en magazijnruimten en ondersteunende ruimten is in beeld gebracht. Daarnaast is de relatie met de zorginstelling verkend.De kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld en er zijn interviews gehouden met de verschillende bestuursleden van de WAVA*. Dit heeft geleid tot een gedifferentieerd huisvestingsconcept waarbij getoetst is in hoeverre dit aansluit op de mogelijkheden van de huidige locatie. Het proces werd afgesloten met een multicriteria-analyse voor de verschillende mogelijkheden. De terugkoppeling per fase heeft plaatsgevonden in het bestuurlijk overleg/de WAVA. Wij stellen op basis van de multicriteria-analyse een advies op in hoeverre de concepten en locaties aansluiten bij de toekomstbestendige bedrijfsvoering en huisvesting.

* De vier gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout werken met elkaar samen in de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Arbeid Voor Allen (WAVA), waarvan MidZuid B.V. het uitvoeringsbedrijf is. 

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug