Menu

Toekomstbestendige huisvestingsstrategie voor sociaal werkbedrijf MidZuid

MidZuid Oosterhout

De missie van MidZuid is dat iedereen de kans moet hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk is hiervoor de basis. Samen met partners uit het bedrijfsleven, de gemeenten en maatschappelijke organisaties gelooft zij in ieders talenten. Met werk versterkt ze de inwoners van de regio Dongemond. Zo wordt een samenleving gerealiseerd waarin iedereen zoveel als mogelijk meedoet!

Opdrachtgever
MidZuid Oosterhout

Rol HEVO
Opstellen huisvestingsstrategie

Vanaf 1 januari 2019 draagt het sociaal werkbedrijf in Oosterhout (voorheen WAVA/!GO) de naam MidZuid. Naast een nieuwe naam en slogan 'Werkt voor iedereen' is de herpositionering van de organisatie doorgevoerd. Door externe ontwikkelingen zoals invoering van de Participatiewet in 2015, wijzigingen WSW en samenwerking met een zorginstelling is strategisch gekeken naar de bedrijfsvoering en is de wens ontstaan om een toekomstbestendige huisvestingsstrategie op te stellen.

Wij stelden de kaders en uitgangspunten op voor de huidige en toekomstige ruimtebehoefte. Tevens werden een aantal huisvestingsconcepten opgesteld, rekening houdend met externe ontwikkelingen en de ondernemingsvisie op de bedrijfsvoering. Vervolgens werd na terugkoppeling in het dagelijks bestuur, directie en algemeen bestuur een multicriteria-analyse opgesteld voor de toekomstige ruimtebehoefte voor de onderneming.

Het proces om te komen tot een toekomstbestendige huisvestingsstrategie is door ons begeleid. De toekomstige behoefte van de eigen organisatie qua productie-, kantoor- en magazijnruimten en ondersteunende ruimten is in beeld gebracht. Daarnaast is de relatie met de zorginstelling verkend.
De kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld en er zijn interviews gehouden met de verschillende bestuursleden van de WAVA*. Dit heeft geleid tot een gedifferentieerd huisvestingsconcept waarbij getoetst is in hoeverre dit aansluit op de mogelijkheden van de huidige locatie. Het proces werd afgesloten met een multicriteria-analyse voor de verschillende mogelijkheden. De terugkoppeling per fase heeft plaatsgevonden in het bestuurlijk overleg/de WAVA. Wij stellen op basis van de multicriteria-analyse een advies op in hoeverre de concepten en locaties aansluiten bij de toekomstbestendige bedrijfsvoering en huisvesting.

* De vier gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout werken met elkaar samen in de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Arbeid Voor Allen (WAVA), waarvan MidZuid B.V. het uitvoeringsbedrijf is. 

René Lolkema

Meer weten?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's