Menu

Huisvestingsvisie en meerjarenhuisvestingsplan LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

LVNL is als organisatie volop in ontwikkeling. Huisvesting kan daarin organisatorische doelstellingen ondersteunen of belemmeren.

Opdrachtgever
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) Schiphol

Rol HEVO
Adviseur huisvesting en kostendeskundige

Nettovloeroppervlak
39.000 m²

Een grootschalige renovatie, in combinatie met intensievere samenwerking tussen de civiele en militaire verkeersleiding, nieuwe verkeersleidingssystemen, duurzaamheidsambities en andere belangrijke ontwikkelingen, maken het voor LVNL noodzakelijk om een visie op de huisvesting te definiëren en een integraal plan voor de lange termijn op te stellen. Wij zijn gevraagd om samen met LVNL een huisvestingsvisie en een meerjarenhuisvestingsplan op te stellen.

In samenwerking met LVNL is de huisvestingsvisie ‘Een duurzame werkplek om samen te delen’ geformuleerd. Hierin zijn de visie en ambities van LVNL opgenomen en omgezet naar concrete uitgangspunten voor de huisvesting.

Een duurzame werkplek om samen te delen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen deze visie en uitgangspunten. LVNL heeft als minimale ambitie om voor de bedrijfsvoering een CO2-footprint van nul in 2030 te hebben. Dat betekent dat de huisvesting CO2-neutraal moet zijn. Ook bestaat de ambitie om de gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken.

Veiligheid

Een ander centraal thema is veiligheid. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij LVNL en vakkundigheid is het grootste goed. LVNL wil een partij zijn waar men op kan rekenen; die meedenkt en verbindt, en levert wat nodig is om de luchtvaartambities mogelijk te maken. Door verandering te omarmen en open te staan voor elkaar, binnen de organisatie en richting stakeholders.

Wij hebben een duidelijke gebouwfilosofie uitgewerkt en daarnaast een moderne werkomgeving met een gebalanceerde fysieke digitale en sociale opzet, conform Het Nieuwe Werken en Office2Flow, en dit vervolgens verder uitgewerkt in een functioneel, technisch en ruimtelijk programma opgesteld vanuit de huisvestingsvisie.

Inpassing in de bestaande gebouwen laat zien dat als de aangepaste en moderne huisvestingsvisie wordt doorgevoerd, de toekomstige groei en flexibiliteit binnen de huidige gebouwen kunnen worden opgevangen (Office2Stay). Dit lukt niet met het bestaande huisvestingsconcept (vrij gesloten met cellenkantoren). Op dit moment voelt het bestaande concept als ‘vol’ en zijn de vergadermogelijkheden beperkt.

De huisvestingsvisie is vertaald naar bouwkosten en investeringskosten. In een pilotproject worden de eerste stappen richting realisatie gezet.

Michiel Otto

Meer weten?

Neem dan contact op met Michiel Otto, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's