# # #

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) Schiphol

Lees meer
Locatie
Schiphol
Status
Gereed
Programma

Onderzoek en advies

Kenmerkend

Huisvestingsvisie en meerjarenhuisvestingsplan luchtverkeersleiding

Opdrachtgever
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) Schiphol

Rol HEVO
Adviseur huisvesting en kostendeskundige

Nettovloeroppervlak
39.000 m²

Interieurarchitect
Annekoos Littel Interieurarchitecten BNI

Een duurzame werkplek om samen te delen.

LVNL is als organisatie volop in ontwikkeling. Huisvesting kan daarin organisatorische doelstellingen ondersteunen of belemmeren.

# #

Fotograaf: Philip Driessen

Huisvestingsvisie en meerjaren­huisvestingsplan

Een grootschalige renovatie, in combinatie met intensievere samenwerking tussen de civiele en militaire verkeersleiding, nieuwe verkeersleidingssystemen, duurzaamheids­ambities en andere belangrijke ontwikkelingen, maken het voor LVNL noodzakelijk om een visie op de huisvesting te definiëren en een integraal plan voor de lange termijn op te stellen. Wij zijn gevraagd om samen met LVNL een huisvestingsvisie en een meerjarenhuisvestingsplan op te stellen voor de hoofdlocatie op Schiphol-Oost (circa 39.000 m² bvo).

In samenwerking met LVNL is de huisvestings­visie ‘Een duurzame werkplek om samen te delen’ geformuleerd. Hierin zijn de visie en ambities van LVNL opgenomen en omgezet naar concrete uitgangspunten voor de huisvesting.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen deze visie en uitgangspunten. LVNL heeft als minimale ambitie om voor de bedrijfsvoering een CO2-footprint van nul in 2030 te hebben. Dat betekent dat de huisvesting CO2-neutraal moet zijn. Ook bestaat de ambitie om de gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken.

Exterieur

Veiligheid

Een ander centraal thema is veiligheid. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij LVNL en vakkundigheid is het grootste goed. LVNL wil een partij zijn waar men op kan rekenen; die meedenkt en verbindt, en levert wat nodig is om de luchtvaartambities mogelijk te maken. Door verandering te omarmen en open te staan voor elkaar, binnen de organisatie en richting stakeholders.

Huisvestingsconcept

Wij hebben een duidelijke gebouwfilosofie uitgewerkt en daarnaast een moderne werkomgeving met een gebalanceerde fysieke digitale en sociale opzet, conform Het Nieuwe Werken en Office2Flow, en dit vervolgens verder uitgewerkt in een functioneel, technisch en ruimtelijk programma op hoofdlijnen opgesteld vanuit de huisvestingsvisie. Dit programma is uitgewerkt in een indicatieve raming van de bouw- en investeringskosten.

Inpassing in de bestaande gebouwen laat zien dat als de aangepaste en moderne huisvestingsvisie wordt doorgevoerd, de toekomstige groei en flexibiliteit binnen de huidige gebouwen kunnen worden opgevangen (Office2Stay). Dit lukt niet met het bestaande huisvestingsconcept (vrij gesloten met cellenkantoren). Op dit moment voelt het bestaande concept als ‘vol’ en zijn de vergader­mogelijkheden beperkt.

Pilotproject en Programma van Eisen

Het nieuwe werkplekconcept wordt ingevoerd, dat uitgaat van plaats- en tijdonafhankelijk werken met een variatie aan werkplekken, aanlandplekken, belcellen en (informele) overlegplekken. Om draagvlak voor het huisvestingsconcept te creëren en om in de praktijk te zien waar het concept nog verdere verbeteringen behoeft, startte LVNL een pilotproject: één verdieping (‘C3’) van circa 1.000 m² bvo in één van de gebouwen is compleet nieuw ingericht volgens de huisvestingsvisie. Het Programma van Eisen op hoofdlijnen is voor de pilot verder uitgewerkt in nauw overleg met de toekomstige gebruikers van LVNL. HEVO vervulde de rol van procesmanager. De nieuwe gebruikers van dit deel van het gebouw hebben een voorbeeldfunctie voor de totale organisatie. Zij nemen niet alleen een moderne kantoorhuisvesting in gebruik, ze introduceren ook nieuwe vormen van (samen)werken.

Ook voor de pilot zijn de bouwkosten en investeringskosten geraamd. Er diende rekening gehouden te worden met een strakke planning, waarbij een kritische blik van de indeling in relatie tot de installatie­techniek of aanpassing van de installatie paste binnen de gestelde tijdskaders.

Het ontwerp werd door interieurarchitect Annekoos Littel gemaakt vanaf ruwbouw tot en met de laatste accessoires. Het pilotproject C3 is op 1 december 2020 in gebruik genomen.

De verdere implementatie van de huisvestingsvisie is mede afhankelijk van de evaluatie van de pilot.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, najaar 2021, is een artikel opgenomen over LVNL:
Een pilot van 1.000 m² bij Luchtverkeersleiding Nederland.

# # # # #

Foto's interieur: Lakerveld-Fotodesign / Annekoos Littel Interieurarchitecten

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug