#

StartHub VU
Amsterdam

Lees meer
Locatie
Amsterdam
Status
In ontwikkeling
Programma

Ontwikkeling en realisatie van paviljoen met start-ups op campus VU

Kenmerkend

Onderwijs, innovatie, bijeenkomsten en bedrijfsleven komen samen op campus VU

Opdrachtgever
Vrije Universiteit Amsterdam

Rollen HEVO
Herijken definitiefase
Selectie adviseurs, contractmanagement
Procesmanagement / bouwmanagement
Bouwkostenmanagement
Selectie uitvoerende partijen, contractmanagement (Tenderbegeleiding)
Directievoering
Begeleiding inrichting

Architect
Proof of the sum

Verbinding, circulariteit, flexibiliteit.

In het hart van de VU campus komt een paviljoen met ruimte voor circa 25 start-ups. Een bruisende start-up community waar innovatie, onderwijs en bedrijfsleven elkaar versterken en inspireren.

HEVO AI StartHub VU Amsterdam 1.jpg

Wij ondersteunen de afdeling FCO van de VU (Facilitaire Campus Ontwikkeling) in de ontwikkeling en realisatie van dit project, waaronder herijken definitiefase, selectie adviseurs, procesmanagement, bouwmanagement, tenderbegeleiding. Op dit moment vindt prijsvorming door de uitvoerende partijen plaats. 

Onderwijs, innovatie, start-ups komen samen

De Vrije Universiteit (VU) realiseert een tijdelijk paviljoen op het universiteitsterrein dat voorziet in kantoor- en ontmoetingsruimten ten behoeve van start-ups en ondernemerschap met maatschappelijke impact: genaamd VU StartHub. Ondernemerschap en het creëren van maatschappelijke impact zijn belangrijke pijlers in het Strategisch Plan 2020-2025 van de VU. Dat ‘laten zien’ is een van de centrale ambities die ten grondslag liggen aan het project.

StartHub

Het project VU StartHub gaat over de realisatie van een hotspot voor (student)ondernemerschap, impact en innovatie op de VU Campus. Als locatie is gekozen voor het terrein voor het gebouw W&N waar nu een fietsenstalling is. In deze ‘ondernemerschaps-hub’ zal er toegang zijn tot coaching door experts en een programma voor studenten die ondernemen met social impact. De VU zet kennis en ervaring van VU-alumni actief in en deze plek biedt publieke en private partners de mogelijkheid om zich positief te verbinden aan de VU. Er zullen in dit paviljoen diverse samenwerkingen plaatsvinden met bedrijven op de Zuidas. Het project VU StartHub gaat over het creëren van een zichtbare plek op de VU Campus voor ondernemerschap en valorisatie activiteiten van de VU. De programmering maakt primair gebruik van bestaande activiteiten en events uit het VU ecosysteem. Uitgangspunt is een joint programmering met IXA, Demonstrator Lab, ACE Incubator, Amsterdam Venture Studios, ASIF, VU ondernemerschapsonderwijs.

Paviljoen: verbinden, ontmoeten en gebouw verplaatsbaar

VU StartHub zal de vorm krijgen van een paviljoenachtig bouwwerk met bij voorkeur het dak als extra ontmoetingsplek (terras) en/of een buitenruimte. De omvang van het bouwwerk of combinatie van meerdere paviljoens die een ‘ensemble’ vormen, is 1.000 m² tot 1.200 m² bvo. Het paviljoen zal de volgende kenmerken hebben:

  • Verbinding: verbinding maken met campus/campusplein en omliggende gebouwen en functies: het paviljoen moet interacteren met de omgeving, toegankelijk zijn en relaties hebben met de bestaande voorzieningen op de VU Campus.
  • Community: dit thema heeft betrekking op de ziel van het gebouw en heeft een sterke relatie met ontmoeting. Het maakt dat gebruikers, bezoekers en studenten zich ‘thuis voelen’ en dat samenwerking, ook met derden, een vanzelfsprekendheid wordt.
  • Verplaatsbaar: de locatie VU StartHub is tijdelijk beschikbaar voor maximaal 10 jaar. Er wordt daarom rekening gehouden dat het gebouw verplaatsbaar is naar een andere locatie. Het paviljoen VU StartHub staat op ruime afstand (circa 12 meter) van de GKN-vleugel van gebouw W&N aan de oostzijde en het MF-gebouw aan de westzijde. Het paviljoen staat de sloop van gebouw W&N niet in de weg; het sloopverkeer van W&N zal aan de zuidzijde van het W&N-gebouw plaatsvinden en niet via het campusplein (en dus ook niet over de locatie van VU StartHub).

In het paviljoen komen activiteiten die momenteel al op de VU Campus plaatsvinden in de VU-gebouwen. Denk daarbij aan kantoren voor start-ups, events, begeleiding/coaching, trainingen e.d. die nu vooral in het gebouw Wis- en Natuurkunde plaatsvinden.

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug