#

StartHub VU
Amsterdam

Lees meer
Locatie
Amsterdam
Status
Gereed
Programma

Ontwikkeling en realisatie van paviljoen met start-ups op campus VU

Kenmerkend

Onderwijs, innovatie, bijeenkomsten en bedrijfsleven komen samen op campus VU

Opdrachtgever
Vrije Universiteit Amsterdam

Rollen HEVO
Herijken definitiefase
Selectie adviseurs, contractmanagement
Procesmanagement / bouwmanagement
Bouwkostenmanagement
Selectie uitvoerende partijen, contractmanagement (Tenderbegeleiding)
Directievoering
Begeleiding inrichting

Officiële opening
6 oktober 2022

Architect
Proof of the sum

Verbinding, circulariteit, flexibiliteit.

In het hart van de VU campus staat een paviljoen met ruimte voor circa 25 start-ups. Een bruisende start-up community waar innovatie, onderwijs en bedrijfsleven elkaar versterken en inspireren.

Wij ondersteunden de afdeling FCO van de VU (Facilitaire Campus Ontwikkeling) in de ontwikkeling en realisatie van dit project, waaronder herijken definitiefase, selectie adviseurs, procesmanagement, bouwmanagement, tenderbegeleiding. 

HEVO foto VU StartHub_Too van Velzen.jpg
Fotografie: Too van Velzen

Onderwijs, innovatie, start-ups komen samen

De Vrije Universiteit (VU) realiseerde een tijdelijk paviljoen op het universiteitsterrein dat voorziet in kantoor- en ontmoetingsruimten ten behoeve van start-ups en ondernemerschap met maatschappelijke impact: genaamd VU StartHub. Ondernemerschap en het creëren van maatschappelijke impact zijn belangrijke pijlers in het Strategisch Plan 2020-2025 van de VU. Dat ‘laten zien’ is een van de centrale ambities die ten grondslag liggen aan het project.

StartHub

Het project VU StartHub gaat over de realisatie van een hotspot voor (student)ondernemerschap, impact en innovatie op de VU Campus. Als locatie is gekozen voor het terrein voor het gebouw W&N waar eerst een fietsenstalling was. In deze ‘ondernemerschaps-hub’ is er toegang tot coaching door experts en een programma voor studenten die ondernemen met social impact. De VU zet kennis en ervaring van VU-alumni actief in en deze plek biedt publieke en private partners de mogelijkheid om zich positief te verbinden aan de VU. In dit paviljoen vinden diverse samenwerkingen plaats met bedrijven op de Zuidas. Het project VU StartHub gaat over het creëren van een zichtbare plek op de VU Campus voor ondernemerschap en valorisatie activiteiten van de VU. De programmering maakt primair gebruik van bestaande activiteiten en events uit het VU ecosysteem. Uitgangspunt is een joint programmering met IXA, Demonstrator Lab, ACE Incubator, Amsterdam Venture Studios, ASIF, VU ondernemerschaps­onderwijs.

Paviljoen: verbinden, ontmoeten en gebouw verplaatsbaar

VU StartHub heeft de vorm van een paviljoenachtig bouwwerk met het dak als extra ontmoetingsplek (terras) en/of een buitenruimte. De omvang van het bouwwerk of de combinatie van meerdere paviljoens die een ‘ensemble’ vormen is 1.000 m² tot 1.200 m² bvo. Het paviljoen heeft de volgende kenmerken:

  • Verbinding: verbinding maken met campus/campusplein en omliggende gebouwen en functies: het paviljoen interacteert met de omgeving, is toegankelijk en heeft relaties met de bestaande voorzieningen op de VU Campus.
  • Community: dit thema heeft betrekking op de ziel van het gebouw en heeft een sterke relatie met ontmoeting. Het maakt dat gebruikers, bezoekers en studenten zich ‘thuis voelen’ en dat samenwerking, ook met derden, een vanzelfsprekendheid is.
  • Verplaatsbaar: de locatie VU StartHub is tijdelijk beschikbaar voor maximaal 10 jaar. Er is daarom rekening mee gehouden dat het gebouw verplaatsbaar is naar een andere locatie. Het paviljoen VU StartHub staat op ruime afstand (circa 12 meter) van de GKN-vleugel van gebouw W&N aan de oostzijde en het MF-gebouw aan de westzijde. 

In het paviljoen vinden activiteiten plaats die voorheen al op de VU Campus plaatsvonden in de VU-gebouwen. Denk daarbij aan kantoren voor start-ups, events, begeleiding/coaching, trainingen e.d. die eerst vooral in het gebouw Wis- en Natuurkunde plaatsvonden.

Ook interessant

HEVO AI StartHub VU Amsterdam 1.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug