#

HAS Hogeschool
's-Hertogenbosch

Lees meer
Locatie
's-Hertogenbosch
Status
Gereed
Programma

Huisvestingsvisie en huisvestingsplan

Kenmerkend

Gewijzigde onderwijsvisie en beperkingen gebouwen in beeld

Opdrachtgever
HAS Hogeschool

Rol HEVO
Opstellen huisvestingsvisie via bureaustudie, groot aantal interviews en analyse gebouwenvoorraad 

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 20.000 m²

Ontwikkeling van hogeschool naar expertise­centrum.

HAS Hogeschool, gevestigd in ’s-Hertogenbosch en Venlo, is een toepassingsgerichte en resultaatsgerichte instelling met haar wortels in de sectoren ‘agro’, ‘food’ en leefomgeving.

HAS Hogeschool ontwikkelt zich van hogeschool naar expertise­centrum. Daarvoor is het nodig om de kernactiviteiten onderwijs, kennisontwikkeling en kennistransfer te verbinden én verbanden te leggen tussen de verschillende opleidingen. De kern­activiteiten worden binnen HAS Hogeschool als gelijkwaardig beschouwd. De gewenste, toekomstige huisvestingssituatie is in beeld gebracht en afgezet tegen de huidige situatie. Het huisvestingsplan is in feite een transitieplan om de verschillen te overbruggen.

HEVO logo HAS hogeschool.png

De ontwikkelingen in de onderwijsvisie en de organisatie in combinatie met een aantal geconstateerde functionele beperkingen in de gebouwen leidden tot de behoefte om een visie op huisvesting te ontwikkelen, geconcretiseerd in het huisvestingsplan, met een scope van circa 5 jaar.

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug