Huisvestingsvisie

Wat is een huisvestingsvisie?

Een goede huisvestingsvisie sluit maximaal aan op de visie, de missie en het strategisch beleidsplan van een organisatie en geeft richting aan de invulling van het strategisch huisvestingsplan en eventueel een Programma van Eisen. Een passende huisvestingsvisie is essentieel om als organisatie succesvol te zijn en te blijven.

Huisvestingsvisie met toekomstperspectief

De aanleiding om de huisvestingsvisie te herzien of bij te stellen kan vanuit verschillende invals­hoeken ontstaan. De trends die we momenteel veel zien zijn: wendbaarheid, data als sturingsmiddel, hybride leren of werken, maatschappelijke druk ten aanzien van duurzaamheid én huisvestings­prestaties die niet voldoen ten aanzien van gezondheid en welbevinden. Bij het ontwikkelen van een nieuwe huisvestingsvisie is het essentieel om de toekomstige trends en ontwikkelingen te integreren. We dagen opdrachtgevers daarbij uit met een frisse blik van buiten, we bieden inspiratie, treden buiten gebaande paden en vertalen de uitkomst naar een uitdagend maar realistisch toekomstperspectief. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonde leer-, werk- en leefomgeving het welzijn en de prestaties van gebruikers van organisaties verbetert.

Van huisvestingsvisie naar huisvestingsplan 

Na de vertaling van de huisvestingsvisie naar een huisvestingsplan, is er duidelijkheid over de gewenste koers van het vastgoed voor de lange termijn. Het geeft duidelijkheid over hoe u invulling kunt geven aan de realisatie van toekomstbestendig en duurzaam vastgoed, vanuit uw visie en strategische doelstellingen. Vragen zoals wat zijn de mogelijkheden voor een accommodatie, of wat is de impact van mogelijke scenario’s (zoals het afstoten van een locatie, het huren van een locatie, het realiseren van nieuwbouw of renovatie), kunt u toetsen aan de opgestelde visie, waardoor u beter uw doel kunt bereiken.

Invloed ontwikkelingen

Ontwikkelingen die invloed hebben op huisvestingsvraagstukken zijn onder andere:

De toegevoegde waarde van HEVO

Adviseren over huisvestingsvraagstukken, strategie en haarbaarheid, is een van onze expertises. Met een integrale blik en brede ervaring, handelen we vanuit meerdere perspectieven. Zo creëren we gezamenlijk duurzame huisvesting passend binnen een ambitieuze en toekomstbestendige huisvestingsvisie.

In alle stadia van de huisvestingscyclus - van strategie en haalbaarheid, via creatie en realisatie tot en met implementatie en gebruik - staan de experts van HEVO u terzijde met advies, tools en concrete diensten.

Ook interessant

Meer weten over huisvestingsvisie?

Neem dan contact op met:

Bel me terug