#

Brede School Binnenstebuiten Huissen

Lees meer
Locatie
Huissen
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw Brede School met peuterspeelzaal, basisschool, kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang

Kenmerkend

Slim proces door BeSeF

Opdrachtgever
Gemeente Lingewaard

Stichtingskosten inclusief btw
€ 5.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
2.965 m²

Ingebruikname
Januari 2011

Architect
Frencken Scholl Architecten Maastricht

Beter resultaat door optimale samenwerking.

Het project Brede School Binnenstebuiten in Huissen (gemeente Lingewaard) is een integraal traject geweest, met daarin opgenomen: een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang en een basisschool (16 groepen). Het nieuwe gebouw werd in januari 2011 opgeleverd.

HEVO Binnenstebuiten Huissen 1.jpg

Samenwerking

In de startfase hebben wij samen met de gebruikers het BeSeF®-traject doorlopen; een intensieve overlegstructuur, waarbinnen allerlei aspecten aan de orde kwamen die een rol spelen als meerdere gebruikers een gebouw gaan gebruiken. Beheer & Exploitatie, Samenwerking, Eigendom & Financiën werden onder de loep genomen en op één lijn gebracht. Hierdoor gingen de gebruikers daadwerkelijk beseffen dat een intensieve samenwerking nodig was om tot een goed resultaat te komen.

Hart

Wij hebben, naast BeSeF, het projectmanagement (ontwerp en uitvoering) en de coördinatie beheerovereenkomsten verzorgd. Door de grote hal, het speellokaal en de speelhal met panelenwanden te koppelen tot één activiteitenzone, hebben gebruikers en de wijk een ruimte voor feesten en andere activiteiten. Het vormt hiermee het hart van de nieuwe wijk ‘Loovelden’.

Ook interessant

# #

Meer weten over onze BeSeF® werkmethode of over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug