16 december 2021

Gezond, prikkelarm, toegankelijk en een duidelijke structuur

Sociale werk- en ontwikkelbedrijven bieden mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is passend en duurzaam werk én de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Dit gebeurt met beschut werk dat vaak tot doel heeft om deze mensen uiteindelijk door te laten stromen naar een ‘normale’ baan. Medewerkers van sociale werk- en ontwikkelbedrijven n hebben meestal te maken met lichamelijke en geestelijke klachten en/of beperkingen. Een gezonde, prikkelarme werkomgeving met een goed binnenklimaat, frisse lucht en veel aandacht voor geluid is een must om deze groep mensen een geschikte werk- en ontwikkelplek te bieden. Vaak is de omgeving nog niet geschikt voor deze groep mensen en zien we grote hallen met opslag van materialen, luidruchtige machines en hier en daar tafels waar mensen aan het werk zijn. In de hoek een hok waar de begeleiders werken. Dit kan slimmer, efficiënter, vriendelijker en meer afgestemd op de mens. 

Werksoorten en ontwikkellijnen

Het aanbod van de werksoorten is afhankelijk van de vragen die opdrachtgevers stellen en verschilt dus per locatie én per moment. Het varieert van boekbinden, sorteren/inpakken, maken van technische onderdelen voor zonnepanelen, kaarsen maken, stoffeerderswerk tot de assemblage van grote wc-units. Aanpasbaarheid is dus een belangrijk uitgangspunt voor de huisvesting. De begeleiders vertalen de benodigde vaardigheden naar werkzaamheden en ontwikkellijnen. In mijn visie is dit belangrijke input voor het programma van huisvesting en inrichting.

Verkeersstromen

Voor de doelgroep is ook een analyse van verkeersstromen gewenst, zowel buiten het gebouw als binnen. Buiten gaat het om een goede aanpak voor langzaam verkeer, aan- en afvoer met zwaar verkeer en bezoekersstromen, waarbij deze stromen elkaar niet kruisen. Daarnaast moet parkeren een goede plek krijgen. Binnen is een duidelijke structuur, goede toegankelijkheid met ruime verkeers­ruimte voor veilige verkeersbewegingen prettig voor de doelgroep en begeleiders. Naast de werkplek zelf is de routing van magazijnvoorraad naar werkvoorraad en opslag in de productie­ruimte een apart te behandelen thema. Hoeveel wordt er opgeslagen in het magazijn, wat is de benodigde werkvoorraad? Welk materieel is nodig om de voorraden te vervoeren, via welke route komen ze in de productie en hoe hoog mogen de stellingen in het magazijn zijn? Werken en opslag mogen niet door elkaar lopen; dit maakt het onoverzichtelijk en onrustig. 

Duurzame toekomst voor mens en gebouw

Bestuur en medewerkers van sociale werk- en ontwikkelbedrijven richten zich met ziel en zaligheid op het ontwikkelen en begeleiden van de mensen. Soms zo vol passie dat men zich niet bewust is van de omgeving waarin de mensen werken. Gebouwen zijn vaak oud, rommelig en niet meer van deze tijd. Gelukkig zijn wij op dit moment met mooie initiatieven bezig om dit soort gebouwen te transformeren naar een ontwikkelomgeving voor mensen. Zo werken we aan een duurzame toekomst voor mens én gebouw.

Mireille Uhlenbusch is als partner bij HEVO voornamelijk bezig met strategisch huisvestingsadvies, sociale werkbedrijven en bijzondere samenwerkingen. Haar kracht zit in het bij elkaar brengen van belangen. Het verbinden van mensen is altijd maat­werk. Toch zorgt zij ervoor dat partijen altijd een gemeenschappelijk uitgangspunt weten te vinden.

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, najaar 2021.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug