SMART Engineering

HEVO heeft een helder zicht op kosten en de marktmogelijkheden, mede vanwege de gebouwen die wij risicodragend ontwikkelen. Omdat we ons jarenlang committeren aan de kwaliteit van deze gebouwen weten we inmiddels als geen ander welke oplossingen en producten goed werken en passen bij de gebruikers. 

Regelmatig evalueren wij met gebruikers en opdrachtgevers na enkele jaren of het gebouw en de ontwerpkeuzes nog steeds goed bevallen. Deze kennis zetten wij in voor de ontwikkeling van werkende gebouwconcepten.

Wat is SMART Engineering?

Wij noemen het sturen op deze slimme ontwerpkeuzes op basis van bewezen ervaring SMART Engineering. Omdat keuzes sneller gemaakt kunnen worden, ontstaat er binnen het ontwerpproces meer tijd en ruimte om het gebouw nog beter af te stemmen op de gebruikersbehoeften. SMART Engineering is toe te passen binnen de markten waarin we actief zijn: kantoren, bedrijfshuisvesting, onderwijs, sport en cultuur, gemeenten, zorg en wonen, multifunctionele accommodaties​​​​.

Universele concepten

HEVO heeft verder voor onderwijsgebouwen, kantoren en bedrijfshuisvesting in het kader van SMART Engineering concepten ontwikkeld voor een flexibele en betaalbare draagconstructie, beproefde ventilatie en warmte- en koude-afgifte en vloer- en wandafwerking die goed te onderhouden zijn. Deze concepten zijn onafhankelijk van fabrikant of uitvoerende partij en universeel toepasbaar. De concepten worden op maat ingepast in het ontwerp van het schoolgebouw. Hierbij ontstaan er geen belemmeringen voor de vertaling van de onderwijsvisie naar de gewenste architectuur en ruimtelijke opzet, daarvan zijn deze concepten namelijk niet afhankelijk.

Door de lagere faalkosten en investeringen blijft er meer budget over om extra waarde te creëren voor een beter gebouw.

Adviesteams

Bij SMART Engineering maken we regelmatig gebruik van adviesteams die vaak met ons hebben samengewerkt. De teamleden zijn bekend met de gebruikers in de sector en weten wat er nodig is voor een goed gebouw. Ze kennen de concepten die we hebben ontwikkeld en werken mee aan de continue verbetering hiervan. Door vaker met elkaar samen te werken ontstaat er een team dat op elkaar is ingespeeld en in korte tijd enorme ontwerpvorderingen kan maken. Voor projecten selecteren we samen met de opdrachtgever de beste adviseurs voor het project. Daarbij selecteren we op specifieke kennis, ervaring, visie op de opdracht maar zeker ook op de klik tussen de mensen.

SMART Engineering passen we toe bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen voor organisaties waar de gebruiker centraal staat. Met SMART Engineering realiseren we sneller beter functionerende gebouwen tegen lagere kosten.

Ook interessant

Meer weten over SMART Engineering?

Neem dan contact op met:

Bel me terug