#

Gemeentewerf Maashorst

Lees meer
Locatie
Uden
Status
Gereed
Programma

Verbouwing en verduurzaming van de gemeentewerf voor een fusiegemeente

Kenmerkend

Moderne kantoor- en vergaderruimten

Opdrachtgever
Gemeente Maashorst

Rol HEVO
Bestuurlijk advies, huisvestingsonderzoek, projectmanagement

Oplevering (gefaseerd)
Februari 2022

Architect
Thomas Architecten ’s-Hertogenbosch

Constructeur
Van de Laar

Installatieadviseur
Klictet

Bouwfysisch adviseur
Peutz

Aannemer
Bouwbedrijf Van Stiphout Sint-Oedenrode

E-installateur
Van der Vleuten

W-installateur
Van den Biggelaar

Werkomgeving waar ontmoeting en samenwerking centraal staan.

De gemeenten Uden en Landerd zijn sinds 1 januari 2022 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Maashorst. Wij hebben de expertise geleverd voor de fase die geleid heeft tot bestuurlijke besluitvorming over de huisvesting van de nieuwe gemeente Maashorst. Als onderdeel hiervan is er voor de huisvesting een scenariostudie uitgevoerd. Hierbij is verbouwen van het bestaande gemeentehuis en de gemeentewerf in Uden tot het meest geschikte scenario gekozen.

HEVO - Gemeentewerf Maashorst
Fotografie: Nabor Fotografie

Gezonde kantooromgeving

De huisvesting voor de gemeentewerf Maashorst is gemoderniseerd om te voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen van een gezonde kantooromgeving. Samen met de eindgebruikers zijn de terreinopzet en de unieke inrichting van het kantoor zorgvuldig herzien. Tevens is het gebouw verduurzaamd en uitgerust met een geavanceerd luchtbehandelingssysteem.

Fusiegemeente gemeentewerf

Tijdens de fusiegesprekken tussen de gemeenten Uden en Landerd is besloten dat er één huisvesting moest komen voor de ambtenaren van de nieuwe gemeente Maashorst. Ze besloten om het gemeentehuis in Uden hiervoor te gebruiken. Dit gemeentehuis had voldoende ruimte voor 140 extra ambtenaren. De wens om de gehele organisatie, bestaande uit frontoffice, backoffice, het bestuur en de gemeenteraad, te huisvesten in Uden is gerealiseerd binnen de beschikbare vierkante meters van het bestaande gemeentehuis.
De gemeentewerf was onderdeel van de nieuwe huisvesting voor de fusiegemeente Maashorst, met als belangrijk uitgangspunt dat de uitstraling en de kleurstelling in lijn moesten zijn met die van het gemeentehuis. Dit was om te benadrukken dat ook de werfmedewerkers een integraal onderdeel vormen van de gemeentelijke organisatie. De ambtenaren die normaal gesproken vanuit het gemeentehuis werken hebben de mogelijkheid om werkzaamheden op de gemeentewerf uit te voeren of gebruik te maken van de aldaar beschikbare overlegfaciliteiten.

Werkomgeving bevordert samenwerken en ontmoeten

De nieuwe kantooromgeving biedt ruimte aan samenwerking en ontmoeting. Het ontwerp van het gebouw maakt niet alleen werk mogelijk, maar bevordert ook ontspanning en activiteit, balancerend tussen rust en dynamiek naar behoefte. Naast de gemeenschappelijke, open werkzones zijn er specifieke ruimten ingericht voor diverse activiteiten zoals telefoneren, vergaderen, brainstormen en geconcentreerd werken. Bovendien is er een aantrekkelijk werkcafé tot stand gekomen waar medewerkers van zowel de binnen- als buitendienst elkaar kunnen ontmoeten.
De oplevering vond medio februari 2022 plaats.

Ook interessant

# # # #

Fotografie: Nabor Fotografie

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug