Hoe bouw ik een school?

Renovatie- of nieuwbouwplannen? Deze trajecten zijn spannend en uitdagend tegelijk. Als bouwheer heeft u veel vrijheid, maar tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden en risico’s. Hoe u in deze tijd omgaat met nieuwbouw- en renovatieplannen hoort u tijdens de studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’.

Iedere school is bijzonder en ieder bouwproces is uniek. Wij geven u inzicht, maken u attent op mogelijke valkuilen en geven praktische tips. U kunt uw eigen casus inbrengen en bespreken. Daarnaast wordt op een actieve manier kennis gedeeld over de ins & outs van het ontwikkelen van een schoolgebouw, de vertaling van een onderwijsvisie naar Programma van Eisen, de projectaanpak voor duurzame oplossingen, levensduurdenken, de nieuwe Aanbestedingswet, een verantwoorde gebouwexploitatie en de specifieke taal die hoort bij bouwen.

Meerdere keren per jaar verzorgen wij deze studiedag. Wilt u graag op de hoogte worden gehouden wanneer de eerstvolgende studiedag wordt ingepland? Stuur dan een berichtje naar: info@hevo.nl

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor bestuurders, directeuren en locatie- of facilitair managers van onderwijsinstellingen en managers onderwijshuisvesting van gemeenten.

Kosten

De kosten voor het bijwonen van deze studiedag zijn EUR 350 (exclusief btw) per deelnemer. Dit is inclusief lunch, verzorging gedurende de dag en de borrel.

Online cursus 'Hoe bouw ik een inclusieve school?'

Specifiek voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben we een online leeromgeving 'Gewoon speciaal'. De vraagstukken die u tegen zult komen bij uw huisvestingstraject voor (voortgezet) speciaal onderwijs worden hierin behandeld.

HEVO voorziet opdrachtgevers met complexe huisvestings­vraagstukken van antwoorden die bijdragen aan een optimale leef­ en werkomgeving. De expertise die wij hierbij opbouwen, willen we teruggeven, delen en samen verder ontwikkelen. We geloven in de kracht van kennis­deling met opdrachtgevers, deskundigen en procespartners. Alleen door voort te bouwen op elkaars deskundigheid kunnen we zorgen voor duurzaam presterend vastgoed: gebouwen die passen in hun omgeving, het welzijn van de gebruikers bevorderen en het milieu minimaal belasten. Daarom brengen wij publicaties uit in eigen beheer, organiseren we bijeenkomsten en nemen we deel aan diverse kennisnetwerken. Bovendien vindt u hier op actuele inzichten en achter­gronden over huisvesting en vastgoed.

Verder lezen?

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug