Nieuwbouw kostenconfigurator Onderwijs

Wat kost het bouwen van een school?

Bij het bouwen van een nieuwe school in het PO, VO of (V)SO is snel inzicht krijgen in de benodigde investeringen waardevol. De kostenconfigurator van HEVO is een gratis tool waarmee snel een kostenindicatie kan worden gemaakt.

De kostenconfigurator nieuwbouw school

In de tool is het mogelijk om zelf de kwaliteitsniveaus te bepalen als Bouwbesluit, Frisse Scholen 2021, Kwaliteitskader Huisvesting of specifieke zaken zoals ‘exploitatiegericht bouwen’. Ook heeft HEVO inzichtelijk gemaakt wat de stap van bijna energieneutraal (BENG) naar energieneutraal (ENG) kost.

In het programma kunnen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de gewenst klasse ten behoeve van het binnenklimaat (energie, luchtkwaliteit, thermisch, visueel en akoestisch comfort) en kan worden berekend wat daarvan de meerkosten zijn. Verder kunnen nog andere keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld aluminium kozijnen in plaats van houten kozijnen, of het aanbrengen van elektrische zonwering.

Open gesprek kosten nieuwbouw school

HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw van schoolgebouwen.

BENG en ENG regelgeving

Het is mogelijk om de impact hiervan (zelf) concreet zichtbaar te maken met de HEVO-kostenconfiguratoren. In onze nieuwbouw kostenconfigurator onderwijs voor het jaar 2024 (prijspeil 1 januari 2024) is de BENG-regelgeving standaard opgenomen en is het mogelijk om de optie van energieneutraliteit (ENG) te kwantificeren. 

Wilt u de nieuwbouw kostenconfigurator kosteloos ontvangen?

Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de kostenconfigurator nieuwbouw 2024 kosteloos bij ons opvragen. 

Wilt u de nieuwbouw kostenconfigurator kosteloos ontvangen? Stuur een e-mail naar office@hevo.nl en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

De kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde kostenconfigurator.

Ook interessant

Meer weten over de kostenconfigurator nieuwbouw?

Neem dan contact op met:

Bel me terug