#

Grootschalige renovatie en (ver)nieuwbouw Sint-Janscollege Hoensbroek

Lees meer
Locatie
Hoensbroek
Status
Loopt
Programma

Renovatie en (ver)nieuwbouw VO-school

Kenmerkend

Duurzame en gezonde school

Opdrachtgever
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)

Rol HEVO
Directievoering

Architect
Frencken Scholl Architecten

Constructeur
Ingenieursbureau A. Palte BV

Installatieadviseurs
Curvers Raadgevende Ingenieurs BV
K+ Adviesgroep

Bouwkundig aannemer
BAM Bouw en Techniek

E-installateur
EPM B.V.

W-installateur
Croonwolter&dros

Toekomstgericht onderwijs in een energiezuinig, flexibel en multifunctioneel gebouw.

Begin jaren 60 werden de bouwactiviteiten gestart op de plek waar de school tot op heden staat. De gebouwen, die grotendeels al sinds 1 mei 1965 in gebruik zijn, voldoen echter niet meer aan de eisen van deze tijd. Het huidige onderwijs vraagt onder meer om flexibel gebruik van ruimten en het bestaande gebouw is hoofdzakelijk ingericht om klassikaal les te geven.

Het nieuwe gebouw wordt een duurzaam schoolgebouw met een divers ruimteaanbod. De nieuwe school wordt energiezuinig, flexibel en multifunctioneel inzetbaar. Een gebouw waar leerlingen in een gezonde inspirerende omgeving onderwijs volgen dat past bij de eisen van deze tijd. De open leercentra (OLC’s) zijn multifunctioneel inzetbaar en de gymzalen worden ook door derden gebruikt. HEVO verzorgt de directievoering.

Herbouw en renovatie Sint-Janscollege Hoensbroek
BAM Bouw en Techniek

Renovatie

Voor de renovatie en de nieuwbouw wordt ongeveer driekwart van de bestaande gebouwen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Een kwart van de gebouwen wordt volledig gerenoveerd. In de nieuwe situatie ontstaan er kortere looplijnen, vormt het atrium een centrale ontmoetingsplek en een verbindend element in het gebouw en zijn er 56 theorie-/praktijklokalen en 3 gymzalen opgenomen. Daarmee heeft het Sint-Janscollege een gezond en duurzaam gebouw dat geschikt is voor hedendaags en toekomstgericht onderwijs.

De renovatie wordt in twee delen uitgevoerd. Het eerste deel is inmiddels afgerond en het tweede deel zal zomer 2023 worden opgeleverd. De school is open tijdens de werkzaamheden. De bouw op de bestaande locatie heeft een overmaat waardoor er, door gefaseerd te bouwen, nagenoeg geen tijdelijke huisvesting nodig is.

Samenwerken

Het Sint-Janscollege is een school voor voortgezet onderwijs in de wijk Mariarade in Hoensbroek. De school heeft één locatie met circa 1.300 leerlingen en 120 personeelsleden. Tot 2012 maakte de school deel uit van het samenwerkingsverband Carbooncollege, sindsdien is het lid van LVO-Parkstad.

# # # # #

Artist-impressions: Frencken Scholl Architecten

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug