Bossche Vakschool
's-Hertogenbosch

Lees meer
Locatie
's-Hertogenbosch
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw vmbo-school: 7.000 m² voor (praktijk)onderwijs en 1.000 m² gymzaal

Kenmerkend

Nieuwbouw faciliteert onderwijskundige voorzieningen en samenwerking met bedrijven

Opdrachtgevers
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) Tilburg
Bossche Vakschool ‘s-Hertogenbosch 

Rollen HEVO
Programma van Eisen, architectenselectie, projectmanagement 

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 8.500 m²; 7.000 m² (praktijk)onderwijs en 1.500 m² gymzaal

Oplevering
2022

Architect
Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen

Constructeur
Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar Eindhoven

Installatieadviseur
Klictet Advies bv Waalwijk

Bouwfysisch adviseur
ZRi B.V. Den Haag

Bouwkundig aannemer
Peters bouw en onderhoud Rosmalen

E-installateur
Gabriëls Elektro B.V. Veghel

W-installateur
Willems Uden Technische Installaties

De nieuwbouw is zodanig gepositioneerd en gefaseerd gebouwd, dat de school tijdens de bouw in bedrijf kon blijven.

De Bossche Vakschool is ontstaan door het samenbrengen van het voormalig Duhamel College en het Hervion College te 's‑Hertogenbosch. De Bossche Vakschool biedt beroeps­gerichte opleidingen voor vmbo-leerlingen aan. Het nieuwe gebouw faciliteert onderwijskundige voorzieningen en samenwerking met bedrijven.

Wij ondersteunden de Bossche Vakschool in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Daarnaast hebben wij het projectmanagement van deze nieuwbouw vanaf de definitiefase tot en met de oplevering verzorgd.

HEVO - Bossche Vakschool
Fotografie: Bas Gijselhart

Gefaseerd bouwen

De nieuwbouw is op de oude locatie gerealiseerd en heeft een brutovloeroppervlak van circa 8.000 m², waarvan 7.000 m² voor (praktijk)onderwijs en 1.000 m² gymzaal. De nieuwbouw is zodanig gepositioneerd en gefaseerd gebouwd, dat de school tijdens de bouw in bedrijf kon blijven. 

Flexibel

Er is flexibel gebouwd: het moet makkelijk zijn om ruimten aan te passen, mocht dat in de toekomst nodig zijn. De architect heeft in zijn visie rekening gehouden met oplossingen ten aanzien van een functionele en capacitieve flexibiliteit. Denk aan meer of minder leerlingen, uitbreidbaarheid met bedrijfsruimten (al dan niet commercieel) bij de profielomgeving ten behoeve van de bij dat profiel passende bedrijven, inpassing van nieuwe leerbedrijven met een andere opzet, samenwerking met bedrijven. In het Programma van Eisen zijn belangrijke thema’s als zichtbaarheid en verbinding opgenomen. Niet alleen binnen de school en tussen de verschillende afdelingen onderling, maar ook met de buren (Helicon), de wijk en het bedrijfsleven.

Trots op praktijklokalen

In de nieuwe school is het volgende beroepsgerichte programma opgenomen:

  • HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
  • Z&W (Zorg & Welzijn)
  • D&P (Dienstverlening & producten)
  • BWI/PIE (Bouwen, Wonen & Interieur / Produceren, Installeren & Energie)
  • M&T (Motorvoertuigen & Voertuigen)

De praktijklokalen voor techniek en horeca zijn aan de straatzijde gebouwd, zodat deze meer zichtbaar zijn. Door het beroepsonderwijs te laten zien verwacht de school meer aandacht en populariteit voor het techniekdeel. Aan de straatzijde op de begane grond zijn technieklokalen gerealiseerd, met daarin bijvoorbeeld een brug voor het sleutelen aan auto’s. Ook Zorg & Welzijn, de keukens van de horeca-opleidingen en de bakkerij zijn aan de voorzijde van de school gesitueerd. Op de eerste verdieping zitten de afdelingen dienstverlening en producten. De leerlingen van de leerjaren 1 en 2 (de onderbouw) zitten bij elkaar op de tweede verdieping.

Hergebruik gymzalen

De bestaande gymzalen bleken na onderzoek constructief geschikt te zijn voor een duurzame renovatie en onder hetzelfde bestaande dak is ruimte gemaakt voor het creëren van een techlab. De uitbreiding met fitness complementeert het geheel.

Een andere blinkvanger is de grote fietsenstalling die van de spoorzijde naar de zijde van Helicon verplaatst is.

Duurzaamheidseisen

Het is een moderne school conform klasse B Frisse Scholen. Eveneens is geanticipeerd op de BENG-eisen die per januari 2021 van toepassing zijn. De sporthal is door het hergebruik van de oude constructie circulair te noemen.

Door de toepassing van vraaggestuurde ventilatie, verwarming en koeling is het mogelijk de eisen voor het binnenklimaat te realiseren met minder opgesteld vermogen. Zo komt lucht, warmte en koude op de plaats waar de leerlingen en medewerkers daadwerkelijk zijn. Dit zorgt ook voor een kostenefficiënt gebouw. Doel is om de klimaateisen te behalen met beperkt energieverbruik, maar met behoud van comfort.

Nieuwbouw gereed

De nieuwbouw is gefaseerd opgeleverd in november 2022.

Video Dtv Nieuws

Ook interessant

Het project nieuwbouw Bossche Vakschool is opgenomen in ons boek '40 jaar onderwijshuisvesting door HEVO'.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2023, is een artikel opgenomen over de nieuwbouw van de Bossche Vakschool: De juiste plek voor slimme handen

# # # #

Fotografie: Philip Driessen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug