Menu

Kleurrijke school met sport en praktijkonderwijs

Nieuwbouw ZuidWestHoek College Ossendrecht

Het ZuidWestHoek College te Ossendrecht is een instelling voor voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het is een school voor bijna 500 leerlingen, waar op een moderne manier onderwijs wordt aangeboden. Dit betekent dat theorie en praktijk veelal gecombineerd worden aangeboden. Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, werd nieuwbouw gepland op de naast de locatie gelegen sportvelden.

Opdrachtgever
Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg

Rol HEVO
Architectenselectie, bouwmanagement, contractmanagement, exploitatieadvies, haalbaarheidsstudie, integraal ontwerpmanagement, Risicodragend Projectmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen, risicomanagement

Stichtingskosten inclusief btw
€ 10.622.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
6.790 m²

Ingebruikname
Oktober 2012

Architect
Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten Rotterdam

Het ZuidWestHoek College is onderdeel van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Deze scholengroep is onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg. OMO en het ZuidWestHoek College hebben deze school in samenwerking met de gemeente Woensdrecht gerealiseerd.

Het nieuwe schoolgebouw telt drie verdiepingen. Op de begane grond zijn de praktijkruimten voor de afdelingen Zorg & Welzijn en Techniek en Consumptief. Op de twee verdiepingen bevinden zich de theorielokalen. Het gebouw is ruimtelijk, open en transparant. Functioneel en overzichtelijk, maar ook sfeervol door kleur- en materiaalgebruik.

Wij zijn door OMO gecontracteerd voor de ontwikkeling als Risicodragend Projectmanager. Wij waren daarmee vanaf het Programma van Eisen tot en met de oplevering verantwoordelijk voor de realisatie van een goed schoolgebouw binnen budget en planning. Tevens hebben wij de onderhoudsplanning voor het gebouw verzorgd.

Het ZuidWestHoek College besteedt extra veel aandacht aan sport. Zo is er extra ruimte in de huisvesting voor sport, spel, klimmen, spinning en buiten zijn speelvelden en is een mountainbike-parcours uitgezet. Verder zijn er in de school twee koppelbare gymzalen met een vrije hoogte van 6,5 meter.

Het gebouw heeft een kleurrijke gevel en grote uitkragingen aan de voorzijde. Achter een glazen vliesgevel bevindt zich de aula.

In het schooljaar 2012-2013 hebben de leerlingen en medewerkers van het ZuidWestHoek College hun nieuwe schoolgebouw betrokken.

Winifred van den Bosch

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Winifred van den Bosch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's