Menu

Grootschalige en duurzame renovatie

Grafisch Lyceum Rotterdam

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) kreeg in 2015 de beschikking over ‘nieuwe’ huisvesting in hartje Rotterdam. De school was gehuisvest in het verouderde hoofdgebouw van het Technikon-complex in Rotterdam. Toen het aanpalende Zadkine College het zuidelijke pand van het Technikon wilde verkopen, kreeg het GLR de kans zijn huisvesting te centraliseren door het eigen gebouw en dat van Zadkine met elkaar te verbinden.

Opdrachtgever
Grafisch Lyceum Rotterdam

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedures, architectenselectie, bouwkostenmanagement, bouwmanagement, contractmanagement, kostenmanagement, locatieonderzoek, Programma van Eisen, projectmanagement, risicomanagement, strategisch onderhoudsmanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 20.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
26.000 m²

Ingebruikname
2017

Architect
Van den Berg Kruisheer Elffers, Rotterdam

Wij hebben het proces waarbij de oude huisvesting volledig werd gerenoveerd begeleid. Bovendien werkten wij het Programma van Eisen uit en verzorgden wij de selectie van de ontwerpende en uitvoerende partijen. Ook de ontwerp- en uitvoeringsbegeleiding en het kostenmanagement werden door ons verzorgd.

Modern ontwerp

De architect maakte een ontwerp met een opengebroken entree en een verbinding tussen de gebouwen via bruggen en roltrappen, waardoor er een modern geheel is ontstaan. Door verwijdering van de verlaagde plafonds en vloeren tussen de etages zijn ontmoetingsplekken vol licht en ruimte gecreëerd. Het podium heeft een plaats gekregen aan de straatzijde, zodat passanten studenten aan het werk kunnen zien. GLR levert hiermee een duurzame bijdrage aan het efficiënt gebruik van schaarse vierkante meters in het centrum van Rotterdam.

Het project Grafisch Lyceum Rotterdam is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

William Verploegen

Meer weten over dit project?

Neem contact op met William Verploegen, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's