HEVO Sander Troost.jpg
Sander Troost
Projectleider / Adviseur

Op welke manier draagt de gebouwde omgeving bij aan het creëren van dynamiek, verbinding en sociale cohesie? Hoe kan een gebouw optimaal bijdragen aan het faciliteren van dagelijkse activiteiten voor de gebruikers ervan? Op welke manier kunnen we door creativiteit in te zetten maatschappelijke vraagstukken oplossen?

Deze vragen vormen mijn perspectief op de wereld. We zijn actief bezig met het zoeken naar antwoorden. Sociale duurzaamheid staat daarbij centraal, met de mens als essentieel focuspunt. Creativiteit en gedrevenheid nemen een prominente plaats in, waarbij de continue zoektocht naar innovaties van groot belang is. Tegelijkertijd hecht ik veel waarde aan het vertalen van deze innovaties naar praktische oplossingen. Het is juist in deze combinatie van elementen dat ik mijn passie en uitdaging vind.