HEVO Dennis van der Venne.jpg
Dennis van der Venne
Projectleider / Adviseur
Mijn passie ligt in het samenwerken met alle betrokken partijen om een blijvende impact te creëren, altijd met de focus op de eindgebruiker.

Mijn eerste afstudeeronderzoek was gericht op de impact van COVID-19 en de veranderingen die dat teweegbracht in de kantorenmarkt, waarbij gezondheid en geluk voor de eindgebruiker centraal stond. Daarna heb ik een afstudeeronderzoek geschreven over de onderhandelingen tussen grondeigenaar en gemeente. Dat versterkte mijn inzicht over hoe belangrijk het is om iedereen op tijd aan tafel te krijgen, met ook weer de eindgebruiker als middelpunt.

Het werken met mensen en het creëren van waardevolle (werk- of leef)omgevingen voor mensen geeft mij positieve energie. Elke uitdaging zie ik als een kans om waarde toe te voegen en een blijvende impact te maken. Met mijn achtergrond en kennis in bouwkunde en planologie streef ik ernaar om oplossingen te creëren die niet alleen praktisch zijn, maar ook toekomstbestendig.

Tijdens mijn vrijwilligerswerk in Indonesië heb ik ervaren dat kleine verschuivingen in de denkwijze een grote invloed kunnen hebben op zowel mens als milieu. We hebben plastic afval verzameld en dit omgezet in bouwmateriaal. Hiermee hebben we niet alleen de natuurlijke ecosystemen beschermd, maar ook een steentje bijgedragen aan de versterking van de lokale gemeenschap.