#

RDM-campus
Rotterdam

Lees meer
Locatie
Rotterdam
Status
Gereed
Programma

Transformatie en herbestemming industrieel erfgoed

Kenmerkend

Leegstaande werf wordt campus

Opdrachtgevers
Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Albeda College

Rol HEVO
Bouwmanagement, projectmanagement

Stichtingskosten inclusief btw
€ 13.800.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
12.000 m²

Ingebruikname
2009

Architect
Van Heerden & Partners, Den Haag

Hergebruik van bestaand vastgoed is toppunt van circulariteit.

Nieuwe en op innovatie gerichte mogelijkheden voor de verlaten werf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij: daarvoor tekenden in 2007 het Havenbedrijf Rotterdam, de Hogeschool Rotterdam en het Albeda College. Er moest een interessante plek voor studenten worden ontwikkeld, die jongeren uitnodigt om te kiezen voor een technische studie. Het resultaat is de RDM-campus, waarin het RDM Innovation Dock is gehuisvest.

foto_rdm_binnen_1.jpg

Tijdens de realisatiefase van deze gigantische renovatieoperatie hebben wij het projectmanagement, de directievoering en het toezicht om de verbouwing in goede banen te leiden verzorgd.

Futuristische leeromgeving

Nostalgie overheerste in de machinehal op de voormalige scheepswerf van RDM. In twee jaar tijd werd deze machinehal getransformeerd tot Innovation Dock: een futuristische omgeving. De hal is nu een contextrijke leerwerkomgeving en biedt onderdak aan technische beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau.

Verbinding leren en werken

De rest van de hal wordt verhuurd aan innovatieve bedrijven die weer kunnen samenwerken met beide onderwijsinstellingen. Hier worden leren en werken, kennisontwikkeling en innovatie bijeengebracht. De afkorting RDM heeft dan ook een nieuwe betekenis gekregen: Research, Design en Manufacturing.

Herontwikkeling

Na de opening van de campus ging de herontwikkeling van het RDM-terrein verder. De buitenruimte werd aangepakt en het bedrijvendeel van Innovation Dock werd voorzien van een zwevende kantoor­vloer. De Scheepsbouwloods en het Centraal Magazijn, de Dokloodsen en de Onderzeebootloods (2015) vormen het meest recente deel van de herontwikkeling.

Ook interessant

Het project RDM-campus Rotterdam is opgenomen in ons boek ’40 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. 

foto_rdm_binnen_2.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug