#

Christelijk Lyceum
Veenendaal

Lees meer
Locatie
Veenendaal
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw vo-school en herinrichting campus

Kenmerkend

Circulaire nieuwbouw

Opdrachtgever
Christelijk Lyceum Veenendaal

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement, advies circulaire sloop en tijdelijke huisvesting

Brutovloeroppervlak
6.575 m²

Oplevering
November 2020

Architect
NOAHH | Network Oriented Architecture Amsterdam

Bouwkundig aannemer
Burgland Bouw Dodewaard

E-installateur
ITN Installatietechniek B.V. Ede

W-installateur
Verstappen van Amelsvoort Nuland

Fotograaf beeld header: Katja Effting

We kunnen ons niet veroorloven met zo'n project financieel onderuit te gaan. Willem de Vos, rector-bestuurder CLV

Op de locatie waar ruim vijftig jaar geleden het bestaande gebouw gebouwd werd, is nu een modern, toekomstgericht en (bijna) energieneutraal pand gerealiseerd. Belangrijke uitgangspunten bij de nieuwbouw waren duurzaamheid en hergebruik.

Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) is sinds 1968 gevestigd aan de Kerkewijk in Veenendaal. Op deze locatie krijgen inmiddels meer dan 2.000 leerlingen onderwijs in mavo, havo en vwo. De campus die hier is ontstaan bestaat uit vijf gebouwen. De twee oudste gebouwen (inclusief het hoofdgebouw) waren technisch en functioneel verouderd en qua indeling, energieverbruik en klimaat aan vervanging toe.

# # # # #

Foto's Burgland Bouw

Na een uitgebreide inpassingsstudie en een gedegen analyse van de voor- en nadelen van hergebruik is besloten om een deel van het bestaande gebouw uit 1968 te hergebruiken en op te nemen in een nieuw duurzaam gebouw. Het oude karakter van de school blijft voelbaar in het nieuwe drielaagse gebouw. Om de nieuwbouw mogelijk te maken moest op het terrein van de campus ruimte gemaakt worden. Voordat gebouwd kon worden werd deze ruimte gefaseerd gecreëerd voor een aantal onderdelen van het hoofdgebouw, zoals de aula van de school, vele lokalen en kantoren, de hoofdaansluiting van nuts voor de hele campus, centrale installatievoorzieningen en parkeerplaatsen.

Wij hebben het proces rondom de ontwikkeling van het gebouw georganiseerd op basis van Risicodragend Projectmanagement. Dit betekent dat wij samen met de EU geselecteerde architect en adviseurs het ontwerpproces hebben begeleid, de aanbesteding van de aannemers hebben georganiseerd en de uitvoering vorm hebben gegeven. Ook hebben wij de realisatie van de tijdelijke huisvesting en de sloop van de twee bestaande gebouwen begeleid.

Bij de sloop was herinzet van duurzame materialen een belangrijk uitgangspunt. Dit werd gerealiseerd door hergebruik van: de bestaande betonconstructie in het gebouw, puingranulaat voor de ondergrond van het terrein, airco’s en paneelwanden, maar bijvoorbeeld ook de kunstwerken die op de kopgevels van de gebouwen hingen.

Het Christelijk Lyceum in Veenendaal bestaat uit een drietal gebouwen. De nieuwbouw wordt gevormd door een drielaags volume met een atrium als sociaal hart, en wordt geflankeerd door twee gerenoveerde bestaande gebouwen: het voormalige theorie- en praktijkhuis. Met de zorgvuldige positionering ten opzichte van waardevol groen en historische bomen wordt de identiteit van de campus en de aansluiting op de buurt versterkt.

Door toevoeging van het centrale atrium in de nieuwbouw zijn de twee bestaande flanken ontdaan van verkeersruimte en vervolgens veel efficiënter en flexibeler ingedeeld, waardoor er ruimte is ontstaan voor leerlandschappen. Op deze inspirerende plek kunnen leerlingen op verschillende manieren leren en werken. De trappen zijn als leerlandschappen multifunctioneel inzetbaar; ze kunnen gebruikt worden voor voorstellingen, bijeenkomsten, ouderavonden, ze functioneren als leerplekken en tegelijkertijd kan de trap bij de aula getrokken worden als pauzeruimte. De praktijkruimten van Kunst & Cultuur en Science krijgen een prominente plaats aan dit centrale atrium en geven de leergebieden een duidelijke eigen identiteit.

De nieuwbouw is een bijna energieneutraal gebouw (BENG), FRIS* en duurzaam, maar biedt vooral ruimte voor de verdere ontwikkeling van leerlingen en personeel van het CLV.

* Frisse Scholen is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Circulair bouwen of circulair slopen?

In het kader van circulair bouwen komen soms de meest bijzondere innovaties voorbij. Een eenvoudige maar doeltreffende manier van circulair bouwen is echter ook: ‘weinig weggooien en vooral hergebruiken’. Bij het hoofdgebouw van het Christelijk Lyceum Veenendaal zijn bestaande kwaliteit en materialen ingepast én is verspilling bij de sloop voorkomen. HEVO heeft de bouw maar ook de sloop georganiseerd en hierbij zijn fantastische resultaten geboekt door een betrokken en pragmatische opdrachtgever en sloopaannemer:

 • Het kunstwerk op de gevel is verwerkt tot cadeaukistjes, onderzetters en bureaubakjes.
 • De warmteboiler is naar een houtdrogerij gegaan.
 • Brandhaspels, volkern panelen, houten balken, deuren en planken worden hergebruikt.
 • Dakrandbeveiliging is gekeurd en hergebruikt.
 • Stalen balken zijn hergebruikt bij een verbouwing en bij een zonnepanelenpark.
 • De panelenwand is hergebruikt in een dorpshuis.
 • Lampen zijn gered en krijgen een tweede leven bij iemand thuis.
 • Van gordijnen zijn een hangmat en tasjes gemaakt.
 • Elektrische schuifdeuren en airco’s zijn herbestemd.
 • Met granulaat van beton en steen wordt het terrein opgehoogd.
 • Goede bestrating is hergebruikt.
 • Het mozaïek kunstwerk is gered en bij de nieuwe ingang geplaatst.

Het project Christelijk Lyceum Veenendaal is opgenomen in ons boek '40 jaar onderwijshuisvesting door HEVO' en in het inspiratieboek circulaire projecten.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, najaar 2020, is een artikel gepubliceerd over het CLV met als titel 'Hergebruik voegt waarde toe; circulaire nieuwbouw hoofdgebouw Christelijk Lyceum Veenendaal'.

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug