#

Kenniscentrum Het Mozaïek Oud-Beijerland

Lees meer
Locatie
Oud-Beijerland
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw kenniscentrum met drie scholen, zorginstelling én voortgezet speciaal onderwijs

Kenmerkend

Unieke combinatie van speciaal onderwijs én zorg onder één dak

Opdrachtgevers
Besturen van Stichting ACIS (m.i.v. 1 augustus 2019 Stichting De Hoeksche School), CSG De Waard en Gemiva-SVG groep

Gebruikers
ZML De Ark, Willem-Alexanderschool, Het Pluspunt en kinderdagcentrum Symfonie

Rol HEVO
Procesmanagement, Programma van Eisen, architectenselectie, Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak
4.300 m² bvo

Oplevering
12 mei 2021

Architect
Valtos Architecten en en Adviseurs (Rotterdam)

Installatieadviseur
Iv-Bouw Papendrecht

Bouwfysisch adviseur
SWECO

Constructeur
Lievense

Bouwkundig aannemer
Middelwateringbouw Rotterdam

Werktuigbouwkundig installateur
Verstappen van Amelsvoort Nuland

Elektrotechnisch installateur
Van Dijnsen Breda

Het kenniscentrum biedt kinderen en ouders één plek waar alles rondom onderwijs en opvang geconcentreerd is.

Kenniscentrum Het Mozaïek in Oud-Beijerland is dé plek voor kinderen die intensieve zorg of gespecialiseerd onderwijs nodig hebben. Uniek is dat expertise en deskundigheid gebundeld zijn met drie scholen, een zorginstelling én zelfs voortgezet speciaal onderwijs.

Speciaal onderwijs en specialistische kinderopvang dicht bij huis, met oog voor wat een individueel kind nodig heeft. Dat is de achterliggende gedachte van het nieuwe Kenniscentrum Passend Onderwijs Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. Bijzonder is dat allerlei specialisten onder één dak nauw samenwerken. Zo biedt het kenniscentrum onderwijs, begeleiding en opvang aan elk kind van 0 tot 18 jaar dat niet naar de reguliere kinderopvang of basisschool kan. De nieuwe huisvesting van het Kenniscentrum bevordert de onderlinge samenwerking en het delen van expertise. Om die reden zijn de scholen en de specialistische kinderopvang geclusterd rond een centraal hart en is er geen harde begrenzing waar de ene school begint en de andere ophoudt.

HEVO logos Kenniscentrum Oud-Beijerland.jpg

Wij ondersteunden bij de procesbegeleiding om te komen tot een nieuwe wijze van samenwerking en elkaar versterken. Na deze fase zijn we overgegaan naar de initiatieffase, het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Wij verzorgden het Risicodragend Project­management van deze nieuwbouw vanaf de definitiefase tot en met de oplevering.

Samen speciaal

Daarom hebben ook ondersteunende specialisten (zoals fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog en spelagoog) een zichtbare plek in de nieuwbouw gekregen. Dat scheelt reistijd en georganiseer voor ouders en kinderen. Maar ook voor de scholen zelf heeft de nieuwbouw grote voordelen. Lokalen zijn uitwisselbaar en ruimten van specialisten worden beter benut. Dat voorkomt (kostbare) leegstand en er kan beter op de inzet van personeel gestuurd worden. Het Kenniscentrum is een bijzonder gebouw voor een bijzondere doelgroep. Daarom opereert het nieuwe centrum onder het motto: ‘Samen speciaal’.

Nieuwbouw

Het nieuwe Kenniscentrum is gebouwd op de plek waar voorheen de school voor speciaal onderwijs De Ark stond. Dat gebouw, een van de oudste schoolgebouwen van de Hoeksche Waard, was dringend aan vernieuwing toe.

In het ontwerp is rekening gehouden met de soms kwetsbare gebruikers. Zo zijn er ruimten waar kinderen prikkels kunnen vermijden en tot rust kunnen komen. Het schoolplein is in zones verdeeld, de pauzes zijn verdeeld en er zijn meerdere pleinen rondom het gebouw gesitueerd.

Het Kenniscentrum Passend Onderwijs biedt opvang en onderwijs aan:

 • Specialistische kinderopvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld autisme.
 • Specialistische naschoolse opvang, zaterdagopvang en/of vakantiedagopvang.
 • Opvang aan jonge risicoleerlingen (in de kleuterleeftijd).
 • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.
 • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen.
 • Speciaal basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3).
 • Speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen tot 12 jaar (cluster 4).
# #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Expertise

Door de bouw van het Kenniscentrum heeft de samenwerking van ZML De Ark, de Willem-Alexanderschool, Het Pluspunt en kinderdagcentrum Symfonie een nieuwe impuls gekregen. Middels procesbegeleiding is de onderlinge wijze van samenwerking onderzocht en versterkt. De kernwaarden zijn geformuleerd:

 • Uit ieder kind wordt het optimale gehaald.
 • Kinderen krijgen passend onderwijs.
 • Kinderen doen sociale vaardigheden op.
 • Elkaars expertise en professionaliteit wordt gedeeld, gewaardeerd en gerespecteerd.
 • Ouders vinden een partner in opvoeding, onderwijs en ontwikkeling van hun kind.

De bouw van zo’n specialistisch Kenniscentrum vergt ook een specialistische aanpak. Wij hebben ondersteund bij het opstellen van het Programma van Eisen en de selectie van de architect. Daarnaast ondersteunden we de opdrachtgevers bij de gesprekken met de gemeente over het genereren van een realistisch bouwbudget. Het bouwproject is middels Risicodragend Projectmanagement uitgevoerd.

In de media

Ook interessant

Het project Het Mozaïek Oud-Beijerland is opgenomen in ons boek '40 jaar onderwijshuisvesting door HEVO'.

Onthulling naam
6 oktober 2020
Binnenkijken: ruimten in aanbouw
12 maart 2021
De laatste loodjes
20 mei 2021

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug