4 juni 2021

Wanneer je Kenniscentrum Het Mozaïek in Oud-Beijerland binnenloopt, valt je oog meteen op de brede bamboe trap. Die kan als tribune worden gebruikt, bijvoorbeeld als ouders komen kijken naar de musical van groep acht. In het gebouw is veel massief bamboe, glas en een groene accentkleur verwerkt. Dat geeft een chique, rustige en lichte uitstraling. Elk klaslokaal heeft een aparte prikkelarme ruimte om een kind extra begeleiding te geven, waar het rustig kan werken of waar het tot rust kan komen. Verder zijn in het gebouw een aantal kleinere ruimten gerealiseerd waar kinderen bijvoorbeeld ergotherapie, logopedie of fysiotherapie kunnen krijgen. Uit de hele Hoeksche Waard zullen leerlingen die in het regulier onderwijs niet op hun plek zijn naar Het Mozaïek komen voor een passend onderwijsaanbod. Zo zijn er aparte leerwegen voor (hoog) begaafde kinderen, kinderen die een prikkelarme omgeving nodig hebben, kinderen met (ernstige) leerproblemen en kinderen met sterke behoefte aan een duidelijke structuur. In het kinderdagcentrum zijn kinderen met een verstandelijke of een meervoudige beperking welkom.

‘Het is uniek in Nederland dat je in één gebouw een veelvoud aan leerwegen vindt, voor heel verschillende kinderen met zo sterk uiteenlopende behoeften. Daarom hebben we ook voor de naam Mozaïek gekozen’, zegt Luc van Heeren, bestuursvoorzitter van scholenkoepel Hoeksche School. ‘Al die unieke kinderen vormen hier samen één geheel.’

Samen sterker

Ruim tien jaar geleden stond op deze plek een verouderde school van Christelijke Scholengroep De Waard. Bestuursvoorzitter Bert Tuk wilde daar graag een gebouw neerzetten voor twee speciaal onderwijsscholen en een kinderdagcentrum van zorginstelling Gemiva. ‘Toen ik hoorde dat mijn collega daarover met de gemeente aan het overleggen was, heb ik contact met hem opgenomen’, vertelt Luc van Heeren. ‘Het leek me een goed idee om alle speciale leerwegen die we in de Hoeksche Waard hebben in één gebouw onder te brengen zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Daarnaast moeten speciale scholen elkaar niet beconcurreren. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om allebei onderwijs aan te bieden aan hoogbegaafde kinderen, dat gaat om zulke kleine aantallen. Voor ouders is één gebouw ook duidelijk: heb je een kind met een leerbehoefte die een gewone basisschool niet aanbiedt, dan ga je naar Het Mozaïek. Dat daar twee besturen en drie scholen aan verbonden zijn, is voor deze ouders niet zo belangrijk. Die willen vooral dat hun kind passend onderwijs krijgt.’

Het is uniek in Nederland dat je in één gebouw een veelvoud aan leerwegen vindt, voor heel verschillende kinderen met zo sterk uiteenlopende behoeften. Luc van Heeren, bestuursvoorzitter van scholenkoepel Hoeksche School

Veel kwaliteit, weinig budget

De schoolbesturen CSG De Waard en De Hoeksche School gingen samen met zorginstelling Gemiva om de tafel zitten. HEVO werd gevraagd om te inventariseren wat de verschillende behoeften zijn, en wat ieders expertise is, zodat ze elkaar kunnen versterken. Toen er een budget, een Programma van Eisen en een planning lagen, werd Peter Huys, senior projectmanager bij HEVO, bij het project betrokken om dit middels Risicodragend Projectmanagement (RPM) te begeleiden.

Peter Huys: ‘Het bestemmingsplan moest worden aangepast omdat de school die er stond minder oppervlakte (footprint) had dan het gebouw dat wij wilden realiseren. Wij hebben met de opdrachtgevers en de architect uitgebreid aandacht besteed aan het - middels informatieavonden - vroegtijdig informeren van de omwonenden. We vertelden hen dat het gebouw goed zou worden ingepast in de omgeving, niet te hoog zou worden en mooie kleuren en materialen zou krijgen die ook goed passen in de bestaande woonwijk. De bewoners waren enthousiast over het ontwerp en dat heeft dan ook niet tot vertraging geleid. Een andere uitdaging was dat we met weinig budget veel kwaliteit moesten realiseren.’

Luc van Heeren: ‘Doordat HEVO van tevoren alle wensen en belangen in kaart had gebracht en wij als besturen een duidelijke kostenverdeling hadden gemaakt, verliep het proces daarna soepel. Een voordeel was dat wij als schoolbesturen in de Hoeksche Waard vaak met elkaar samenwerken en zodoende weten wat we aan elkaar hebben.’

Meerwaarde

Het bundelen van de expertise en deskundigheid van drie scholen, een zorginstelling én voortgezet speciaal onderwijs vindt in dit gebouw voor het eerst plaats in Nederland. De ondersteunende specialisten (zoals fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog en spelagoog) krijgen een zichtbare plek in het gebouw. Hun aanwezigheid in het gebouw scheelt extra reistijd en georganiseer voor ouders en kinderen. De samenwerking tussen de scholen is een pre. Lokalen zijn uitwisselbaar en ruimten van specialisten worden beter benut. Dat voorkomt (kostbare) leegstand en er kan beter en gemakkelijker gestuurd worden op de inzet van personeel.

Spannend moment

Het Mozaïek is medio mei 2021 opgeleverd. Er zijn een aantal weken voor de inrichting uitgetrokken en dan zijn de kinderen welkom.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug