Risicodragend
projectmanagement:

succesvolle projecten realiseren in een onzekere wereld

30 mei 2023

Het realiseren van huisvesting is voor veel organisaties spannend. Op welke manier kan binnen planning en budget huisvesting worden gerealiseerd die voldoet aan de eisen en de verwachtingen?

Vaste prijs
De hoogste kwaliteit voor
het beschikbare budget

Flexibel proces
Eén aanpreekpunt,
één eindverantwoordelijke

Comfort
Integrale aanpak
voor het perfecte gebouw

Bij Risicodragend Projectmanagement (RPM) is het realiseren van maximale kwaliteit binnen het beschikbare budget mogelijk. Hierbij zijn vroegtijdig garanties op kwaliteit, prijs en planning te geven en worden zowel de afgesproken als de niet afgesproken verwachtingen waargemaakt. De opdrachtgever heeft hierbij maximaal invloed op het proces en blijft flexibiliteit behouden. Om dit te bereiken is kennis van de markt, procedures, bouwtechniek en het primaire proces van de opdrachtgever en gebruikers essentieel.

Deze risicodragende projecten worden meestal gerealiseerd via een klassieke bouworganisatievorm. Hierbij stelt een onafhankelijk ontwerpteam op basis van een Programma van Eisen in verschillende fasen een bestek op dat wordt aanbesteed en uitgevoerd. Hierdoor worden de verwachtingen van opdrachtgevers en gebruikers stapsgewijs omgezet in een optimaal ontwerp en uiteindelijk naar de realisatie van het gebouw.

Bouworganisatievormen 

Naast de klassieke bouworganisatievorm zijn er bij RPM ook meer geïntegreerde bouworganisatie­vormen mogelijk, zoals Engineer & Build of bouwteam. Bij deze vormen ligt de nadruk echter op samenwerking en een solide toets- en acceptatieproces. Er zijn standaarden ontwikkeld op basis van de UAV-GC om de zekerheid voor de opdrachtgever te waarborgen, ongeacht de gekozen bouworganisatievorm. De risicodragende projectmanager zal echter op een andere manier de risico's managen, afhankelijk van het moment van aanbesteding van de uitvoering en de aard van de risico's. De keuze voor de bouworganisatievorm is afhankelijk van de marktsituatie en de aard van de risico's.

Innovatie 

Binnen HEVO zijn er verschillende procesinnovaties ontwikkeld, zoals MijnSchool, waarbij het onderwijsconcept vertaald wordt naar passende huisvestingsconcepten en uiteindelijk een gebouwontwerp. Hierbij worden producten en systemen toegepast die door verschillende marktpartijen geleverd kunnen worden, om de beste prijs-kwaliteitverhouding te waarborgen. Een andere innovatie is SMART Engineering, waarbij een team van externe ontwerpingenieurs wordt betrokken om bewezen kwaliteit en tevredenheid van de opdrachtgever te waarborgen. In het HEVO Expertisecentrum zijn experts op het gebied van bouw- en installatietechniek, bouwkosten, circulariteit, duurzaamheid en juridische zaken actief om in elke fase van het proces kosten inzichtelijk te maken en de mogelijkheden in de bouwmarkt te volgen, vooral bij grillige prijsontwikkelingen.

Prijsstijgingen 

In de bouwsector zijn er momenteel diverse factoren die bijdragen aan stijgende bouwkosten, waaronder een gebrek aan materialen als gevolg van verstoorde aanvoerketens en de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen, loonkosten en transportkosten. De tekorten aan bouwmaterialen zijn geleidelijk aan het normaliseren, wat heeft geleid tot enige prijsdalingen, maar de energieprijs blijft een onzekere factor. Ook op langere termijn is er onzekerheid over factoren als een mogelijke recessie, stijgende rente en oplopende inflatie. Met RPM kiest u als opdrachtgever voor zekerheid en kwaliteit in een gegarandeerd proces.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug