Menu

Nieuwbouw op historisch landgoed

Hoofdkantoor Waterschap Brabantse Delta Breda

Na de fusie van vijf waterschappen kreeg Hein van Stokkom, secretaris-directeur van Waterschap Brabantse Delta, de opdracht nieuwe huisvesting te zoeken. Het bestuur koos een moeilijke weg, maar wel de beste. Een nieuw gebouw op een historisch landgoed met innovatieve en duurzame toepassingen die flexibel werken stimuleren.

Opdrachtgever
Waterschap Brabantse Delta, Breda

Rol HEVO
Advies, integraal projectmanagement, locatieonderzoek, Programma van Eisen

Stichtingskosten exclusief btw
€ 23.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
8.400 m² nieuwbouw, 1.250 m² laboratorium en 750 m² renovatie

Ingebruikname
Juni 2010

Architect
Claus & Kaan Architecten Rotterdam

Gelegen naast de historische buitenplaats Bouvigne wilde het waterschap alle medewerkers onder één dak huisvesten. Wij zijn begonnen met een uitgebreid locatieonderzoek en van daaruit hebben we het Programma van Eisen opgesteld. Wij waren verantwoordelijk voor het gehele ontwerp tot en met de realisatie en deden dat risicodragend.

Bij het architectonische hoogstandje is perfect ingespeeld op de relatie met Kasteel Bouvigne en de historische buitenplaats. Het geheel van tuinen, kasteel en kantoorpand is samengesteld tot één fraaie samenhangende compositie in het Markdal.
De inpassing in deze historische omgeving leidde tot een omvangrijk vergunningenmanagement. Er werden 24 vergunningsaanvragen doorlopen. Uiteindelijk voerden wij het projectmanagement tijdens de bouw en garandeerden budget, tijd en kwaliteit.

Het kantoor is uitgerust met betonkernactivering. Andere duurzame kenmerken zijn een mossedumdak, klimaatgevel en het herstellen van de historische staat van het oorspronkelijke landschap.

Jan Bonnemaijers

Wilt u meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met Jan Bonnemaijers, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's