Menu

Een nieuw kantoor voor zorginstelling Vincent van Gogh in Venray

Vincent van Gogh Venray

De GGZ van de toekomst vraagt om een nieuwe aanpak. Het gesloten karakter van de sector en de organisatie moeten ‘geopend’ worden voor de omgeving. Zo ook bij Vincent van Gogh. Dit vraagt om een andere manier van werken, door Vincent van Gogh omgedoopt in ‘Slimmer Werken’. Centraal hierin staan transparantie, verbinden en ontmoeten, ondersteund door een toekomstbestendig, flexibel kantoorconcept.

Opdrachtgever
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid Venray

Rollen HEVO
Ontwikkeling visie op Slimmer Werken, vormgeven Programma van Eisen, ontwerpbegeleiding en begeleiding van de verandering naar Slimmer Werken

Oppervlakte
2.350 m²

Start visietraject
April 2013

Start verbouwing
Maart 2015 

Oplevering
Oktober 2016

Architect
Studio Kees Marcelis

Het omvormen van een rijksmonument tot aantrekkelijke werkomgeving voor de stafdiensten vormde een hele uitdaging.

Met Slimmer Werken moest meer dynamiek en vaart in de organisatie gebracht worden. De cultuur moest om. Er moest verandering komen in denken en doen. Dit vroeg en vraagt nog steeds om aanpassingsvermogen, inzet en wilskracht van de medewerkers van Vincent van Gogh. En als je als organisatie wilt veranderen, is betrokkenheid cruciaal en moet je gericht interveniëren om de verandering te realiseren. We zijn dan ook gestart om bottom-up te benoemen wat Vincent van Gogh verstaat onder Slimmer Werken, wat ze er mee wilden bereiken. Om van daaruit het kantoorconcept vorm te geven en regelmatig te toetsen met een vertegenwoordiging uit de organisatie.

Voor de 150 stafmedewerkers van Vincent van Gogh zijn de rijksmonumentale kapel en keuken op de Servaashof getransformeerd naar een moderne, toekomstgerichte werkomgeving, met respect voor de monumentale en karakteristieke waarden van het gebouw.

In de werkomgeving is een verscheidenheid aan werkplekken gerealiseerd. Zo zijn er onder andere lounge-, samenwerk-, stilte-, sta- en concentratieplekken. Glazen boxen, in onder meer de kapel, zijn bedoeld als vergader- en congresruimten. Ook is een wetenschappelijke bibliotheek gerealiseerd.

Oude situatie
Nieuwe situatie

Met het realiseren van een loopbrug zijn de twee vleugels van de voormalige keuken aan de achterzijde van kapel met elkaar verbonden. Hiermee is een compacte en aantrekkelijke werkomgeving gerealiseerd met in het hart een groot lunch-/werkcafé dat zeer populair is onder medewerkers.

Historische elementen, waaronder ramen, muurschilderingen, beelden en orgel zijn behouden gebleven.

Het kleurenpalet is per bouwdeel geïnspireerd op schilderijen van Vincent van Gogh. De rijke kleurschakeringen zijn door de rustige basiskleuren van de vloeren, plafonds en buitengevels in evenwicht.

Door slimme ontwerpkeuzes heeft de herhuisvesting een vierkante meter-reductie opgeleverd van maar liefst 55%.

In november 2016 is het gebouw in gebruik genomen. Vlak daaraan voorafgaand hebben wij, middels een korte training, alle medewerkers voorbereid op hoe slim gebruik te maken van de nieuwe werkomgeving. Mede daarmee hadden medewerkers snel hun weg gevonden. Gefaciliteerd door de nieuwe werkomgeving ontstonden andere en nuttige verbindingen, wat formele werkoverleggen deels overbodig maakte.

Het gebouw weerspiegelt de ‘nieuwe’ moderne GGZ-instelling en faciliteert de noodzakelijke ketensamenwerking in de zorg.

In de media

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 17, ‘impact’, is een artikel gepubliceerd met de titel 'Meer ruimte voor efficiency en ontmoeting; het nieuwe werken in een rijksmonument'.

Download artikel

 

Alexandra Meeuwisse

Meer weten?

Neem dan contact op met Alexandra Meeuwisse, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's