#

Woonstichting 'thuis Eindhoven

Lees meer
Locatie
Eindhoven
Status
Gereed
Programma

Programma van Eisen voor multifunctioneel gebouw met kantoor, woningen, gezondheidszorgcentrum en parkeergarage

Kenmerkend

Woonstichting onderstreept verbinding met de wijk

Opdrachtgever
Woonstichting 'thuis (samenvoeging van Domein Wonen en Aert Swaens)

Rol HEVO
Programma van Eisen, investerings- en exploitatiekosten, adviseursselectie, projectmanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 16.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
11.000 m²

Uitgevoerd
September 2009-2014

Ingebruikname
Medio 2014

Architect
De Twee Snoeken ’s-Hertogenbosch

Het Nieuwe Werken voor woonstichting uitgewerkt.

Woonstichting 'thuis heeft in de periode september 2009-2014 de wijk Vredesplein en omgeving in Eindhoven integraal vernieuwd. Onderdeel van de plannen was het slopen van 400 woningen en de nieuwbouw van 425 woningen. Binnen dit plan wilde 'thuis haar nieuwe kantoor realiseren voor eigen gebruik. Hiermee onderstreept 'thuis haar verbinding met de wijk.

Op verzoek van Woonstichting 'thuis hebben wij een Programma van Eisen opgesteld voor haar nieuwe kantoor, een multifunctioneel gebouw waarin ook woningen, een gezondheidszorg­centrum en een parkeergarage moesten worden gerealiseerd.

Dit Programma van Eisen vormde de basis voor de ontwerp-, realisatie- én gebruiksfase. Wij hebben een duidelijke gebouwfilosofie voor het kantoordeel uitgewerkt, conform Het Nieuwe Werken, en dit vervolgens verder uitgewerkt in een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen. Ook hebben wij de architectenselectie begeleid en het ontwerpmanagement gevoerd.

Het gebouw kenmerkt zich door de patiowoningen die zijn geïntegreerd. Doordat het plan aan de drukke binnenring van Eindhoven lag, was akoestiek een voornaam aspect. Het gebouw werd gecombineerd met een ondergrondse parkeergarage. Door intensieve samenwerking met de naast­gelegen Rabobank heeft ‘thuis de parkeergarage weten te vergroten en een aantal parkeerplaatsen verkocht aan de Rabobank. Door deze samenwerking is de parkeerdruk op de wijk sterk verminderd. Wij hebben hier een adviserende rol in gespeeld.Voor de woningen in de wijk hebben wij een prestatiebestek opgesteld dat vervolgens op de markt is gezet.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug