Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Amerikaanse psycholoog Mihály Csíkszentmihályi

Een doordacht werkplekconcept is essentieel om de veranderingsprocessen in je organisatie in de praktijk te verwezenlijken en te verankeren. Daarom hebben wij Office2Flow ontwikkeld. Vraag onze gratis whitepaper aan. Met Office@Stay is een gebouw te transformeren naar een gezond, circulair, duurzaam en energiezuinig kantoorpand.
 

Aanvragen whitepaper Office2Flow:
u gaat voor topprestaties

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten over Office2Flow?

Neem dan contact op met:

Bel me terug