Menu

Flexibele werkomgeving gecreëerd in bestaand kantoor

Woningcorporatie Intermaris Hoorn

De manier van werken van Intermaris is gewijzigd en zal meer geënt zijn op interactie en samenwerking tussen medewerkers en afdelingen en tussen medewerkers en huurders. Waarbij medewerkers ook meer initiatieven durven nemen en zich daar ook vrij toe voelen.

Opdrachtgever
Intermaris Hoorn

Rol HEVO
Procesmanagement, huisvestingsonderzoek, werk- en kantoorconcept, businesscase, ontwikkeling verhuurconcept, verwerven en contracteren huurders

Brutovloeroppervlak
4.500 m² bvo

Oplevering
Q2 2020

Architect
DOOR Architecten Amsterdam

Wij zijn gevraagd door Intermaris om het proces naar een nieuwe manier van werken te begeleiden en te implementeren. Ook hebben we het bouwmanagement van de verbouwingsopgave met ‘mensgerichte’ werkplekken die hiervan een afgeleide is verzorgd. Wij hebben diverse alternatieve huisvestingsscenario’s onderzocht, waarbij ook gekeken is naar de toekomstige ruimtebehoefte ten opzichte van het ruimteaanbod in het huidige kantoor van Intermaris. Uiteindelijk is gekozen om een deel van het huidige kantoor aan de Maelsonstraat te verhuren (westvleugel) en het andere deel (de oostvleugel, bestaande uit een kantoordeel uit 1978 en de centrale hal) te verbouwen tot een flexibele werkomgeving voor de medewerkers van Intermaris. Na het huisvestingsonderzoek en de uitwerking van het werk- en kantoorconcept hebben wij opdracht gekregen om het verdere proces van initiatief tot en met realisatie te begeleiden en samen met HR een programma te maken om de verandering voor het personeel op een passende manier te laten plaatsvinden. We hebben het verhuurconcept ontwikkeld en huurders geworven en gecontracteerd. De definitiefase en de ontwerpfase zijn afgerond. De oplevering van de ‘nieuwe’ huisvesting wordt verwacht in Q1 2020.

Westvleugel

Als vervolg op de leegkomende westvleugel van het gebouw is aan ons gevraagd om een businesscase op te stellen voor het concept Huis voor de Stad. In dit huis bevinden zich ketenpartners en partijen met een maatschappelijk doel die werken aan een betere stad. De partijen hebben hun eigen kantoordeel, maar delen faciliteiten en ruimten waar mogelijk. Een vitaal onderdeel hiervan is het netwerkcentrum. Hier bevinden zich een ontvangstruimte, een werkcafé en een vergadercentrum waar allerlei bijeenkomsten plaatsvinden. Van reguliere vergaderingen groot en klein, tot cursussen, trainingen, informatiebijeenkomsten, presentaties en events. Door de samenkomst van partijen ontstaat synergie en ontstaat een huis dat er is voor de stad.

De businesscase-fase is inmiddels afgerond. Ook in de vervolgfase zijn wij betrokken. In deze fase worden verdere afspraken gemaakt in de intentieovereenkomsten die leiden tot huurovereenkomsten.

Illustraties: DOOR Architecten
Mark van der Vliet

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mark van der Vliet, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's