Menu

Flexibele werkomgeving gecreëerd in bestaand kantoor

Woningcorporatie Intermaris Hoorn

De manier van werken van Intermaris is gewijzigd en zal meer geënt zijn op interactie en samenwerking tussen medewerkers en afdelingen en tussen medewerkers en huurders. Waarbij medewerkers ook meer initiatieven durven nemen en zich daar ook vrij toe voelen.

Opdrachtgever
Intermaris Hoorn

Rol HEVO
Procesmanagement, huisvestingsonderzoek, werk- en kantoorconcept, businesscase, ontwikkeling verhuurconcept, verwerven en contracteren huurders

Brutovloeroppervlak
4.500 m² bvo

Oplevering
Q2 2020

Architect
DOOR Architecten Amsterdam

Wij zijn gevraagd door Intermaris om het proces naar een nieuwe manier van werken te begeleiden en te implementeren. Ook hebben we het bouwmanagement van de verbouwingsopgave met ‘mensgerichte’ werkplekken die hiervan een afgeleide is verzorgd. Wij hebben diverse alternatieve huisvestingsscenario’s onderzocht, waarbij ook gekeken is naar de toekomstige ruimtebehoefte ten opzichte van het ruimteaanbod in het huidige kantoor van Intermaris. Uiteindelijk is gekozen om een deel van het huidige kantoor aan de Maelsonstraat te verhuren (westvleugel) en het andere deel (de oostvleugel, bestaande uit een kantoordeel uit 1978 en de centrale hal) te verbouwen tot een flexibele werkomgeving voor de medewerkers van Intermaris.

Oostvleugel

Na het huisvestingsonderzoek en de uitwerking van het werk- en kantoorconcept hebben wij opdracht gekregen om het verdere proces van initiatief tot en met realisatie te begeleiden en samen met HR een programma te maken om de verandering voor het personeel op een passende manier te laten plaatsvinden. Nadat we in eerste instantie samen met Intermaris de (interieur)architect hebben geselecteerd, waarbij een duurzaam en circulair ontwerp het uitgangspunt was, hebben we in 3 maanden tijd met een ontwerpteam het werk- en kantoorconcept uitgewerkt in een binnen de medewerkers breed gedragen ontwerp passend bij de identiteit en cultuur van Intermaris. De realisatie van de ‘nieuwe’ huisvesting is afgerond in het eerste kwartaal van 2020.

Nog nooit in zo’n mooi kantoor gewerkt.

— Joost de vries, Intermaris

Westvleugel

Als vervolg op de leegkomende westvleugel van het gebouw is aan ons gevraagd om een businesscase op te stellen en een verhuurconcept te ontwikkelen voor de huisvesting als Huis voor de Stad. In dit huis bevinden zich ketenpartners en partijen met een maatschappelijk doel die werken aan een betere stad. De partijen hebben hun eigen kantoordeel, maar delen faciliteiten en ruimten waar mogelijk. Een vitaal onderdeel hiervan is het netwerkcentrum. Hier bevinden zich een ontvangstruimte, een werkcafé en een vergadercentrum waar allerlei bijeenkomsten plaatsvinden. Van reguliere vergaderingen groot en klein, tot cursussen, trainingen, informatiebijeenkomsten, presentaties en events. Door de samenkomst van partijen ontstaat synergie en ontstaat een huis dat er is voor de stad.

De businesscase-fase is inmiddels afgerond en we hebben Intermaris daarna begeleid bij het verwerven van de huurders en het opstellen van intentieovereenkomsten. Momenteel zijn wij nog als projectmanager betrokken bij de realisatie van de verbouwing van de westvleugel om eenzelfde werkomgeving voor de huurders te realiseren als in de oostvleugel voor Intermaris. Deze verbouwing wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

OOK INTERESSANT

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 18, een ander perspectief - mijn plek is een artikel gepubliceerd met de titel 'Nog nooit in zo'n mooi kantoor gewerkt; passend werken voor medewerkers woningcorporatie'.

Download artikel

Joost de Vries (Intermaris) aan het woord:
We hadden ook een nieuwe manier van werken voor ogen. Net zoals we voor bewoners voor passende woonruimte zorgen, geldt voor onszelf: passend werken. Het nieuwe werkconcept dat we zochten hebben we met HEVO tot stand gebracht met de oplevering van circa 100 werk- en aanlandplekken.

Het concept is geweldig en het kantoor is magnifiek! Ik heb nog nooit in zo’n mooi kantoor gewerkt. Heel bijzonder vind ik de hergebruikte materialen.

Joost de Vries, Intermaris

'De vergaderruimten zijn gemaakt van een gesloopte gymzaal en aan de bar zijn dakpannen bevestigd van gesloopte woningen uit ons eigen bezit. Oude huisnummers zijn op de lockers geschroefd. De plafonds zijn open en de kleurcombinaties zijn prachtig. Die combinatie van hout, kleuren en materialen maakt het heel bijzonder.’

Fotografie: Philip Driessen
Illustraties: DOOR Architecten
Mark van der Vliet

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mark van der Vliet, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's