#

Intermaris Hoorn

Lees meer
Locatie
Hoorn
Status
Gereed
Programma

Verbouwing bestaand kantoor met flexibele werkomgeving

Kenmerkend

‘Passende woonruimte’ voor bewoners woningcorperatie en ‘passende werkomgeving’ voor kantoor

Opdrachtgever
Intermaris Hoorn

Rol HEVO
Procesmanagement, huisvestingsonderzoek, werk- en kantoorconcept, businesscase, ontwikkeling verhuurconcept, verwerven en contracteren huurders

Brutovloeroppervlak (bvo)
4.500 m²

Oplevering
Q2 2020

Architect
DOOR Architecten Amsterdam

Het concept is geweldig en het kantoor is magnifiek! Ik heb nog nooit in zo’n mooi kantoor gewerkt. Heel bijzonder vind ik de hergebruikte materialen. Joost de Vries, Intermaris

De manier van werken van Intermaris is gewijzigd en zal meer geënt zijn op interactie en samenwerking tussen medewerkers en afdelingen en tussen medewerkers en huurders. Waarbij medewerkers ook meer initiatieven durven nemen en zich daar ook vrij toe voelen.

Wij zijn gevraagd door Intermaris om het proces naar een nieuwe manier van werken te begeleiden en te implementeren. Ook hebben we het bouwmanagement van de verbouwingsopgave met ‘mensgerichte’ werkplekken die hiervan een afgeleide is verzorgd. Wij hebben diverse alternatieve huisvestingsscenario’s onderzocht, waarbij ook gekeken is naar de toekomstige ruimtebehoefte ten opzichte van het ruimteaanbod in het huidige kantoor van Intermaris. Uiteindelijk is gekozen om een deel van het huidige kantoor aan de Maelsonstraat te verhuren (westvleugel) en het andere deel (de oostvleugel, bestaande uit een kantoordeel uit 1978 en de centrale hal) te verbouwen tot een flexibele werkomgeving voor de medewerkers van Intermaris.

hevo_intermaris_exterieur_philip_driessen.jpg
Fotografie: Philip Driessen

Oostvleugel

Na het huisvestingsonderzoek en de uitwerking van het werk- en kantoorconcept hebben wij opdracht gekregen om het verdere proces van initiatief tot en met realisatie te begeleiden en samen met HR een programma te maken om de verandering voor het personeel op een passende manier te laten plaatsvinden. Nadat we in eerste instantie samen met Intermaris de (interieur)architect hebben geselecteerd, waarbij een duurzaam en circulair ontwerp het uitgangspunt was, hebben we in 3 maanden tijd met een ontwerpteam het werk- en kantoorconcept uitgewerkt in een binnen de medewerkers breed gedragen ontwerp passend bij de identiteit en cultuur van Intermaris. De realisatie van de ‘nieuwe’ huisvesting is afgerond in het eerste kwartaal van 2020.

Westvleugel

Als vervolg op de leegkomende westvleugel van het gebouw is aan ons gevraagd om een businesscase op te stellen en een verhuurconcept te ontwikkelen voor de huisvesting als Huis voor de Stad. In dit huis bevinden zich ketenpartners en partijen met een maatschappelijk doel die werken aan een betere stad. De partijen hebben hun eigen kantoordeel, maar delen faciliteiten en ruimten waar mogelijk. Een vitaal onderdeel hiervan is het netwerkcentrum. Hier bevinden zich een ontvangstruimte, een werkcafé en een vergadercentrum waar allerlei bijeenkomsten plaatsvinden. Van reguliere vergaderingen groot en klein, tot cursussen, trainingen, informatiebijeenkomsten, presentaties en events. Door de samenkomst van partijen ontstaat synergie en ontstaat een huis dat er is voor de stad.

Na afronding van de businesscase-fase hebben we Intermaris begeleid bij het verwerven van de huurders en het opstellen van intentieovereenkomsten. Daarna waren wij als projectmanager betrokken bij de realisatie van de verbouwing van de westvleugel om eenzelfde werkomgeving voor de huurders te realiseren als in de oostvleugel voor Intermaris. Deze verbouwing is afgerond.

Joost de Vries (Intermaris) aan het woord:

We hadden ook een nieuwe manier van werken voor ogen. Net zoals we voor bewoners voor passende woonruimte zorgen, geldt voor onszelf: passend werken. Het nieuwe werkconcept dat we zochten hebben we met HEVO tot stand gebracht met de oplevering van circa 100 werk- en aanlandplekken.

De vergaderruimten zijn gemaakt van een gesloopte gymzaal en aan de bar zijn dakpannen bevestigd van gesloopte woningen uit ons eigen bezit. Oude huisnummers zijn op de lockers geschroefd. De plafonds zijn open en de kleurcombinaties zijn prachtig. Die combinatie van hout, kleuren en materialen maakt het heel bijzonder.

Ook interessant

In ons relatiemagazine 360° najaar 2020 in de rubriek 'Mijn plek' is een artikel gepubliceerd met de titel 'Nog nooit in zo'n mooi kantoor gewerkt; passend werken voor medewerkers woningcorporatie'.

Bekijk dit magazine
# # # #

Fotografie: Philip Driessen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug