#

Revitalisatie MM25
Rotterdam

Lees meer
Locatie
Rotterdam
Status
Gereed
Programma

Transformatie traditioneel kantoor naar uiterst duurzaam en slim kantoor

Kenmerkend

Verouderd kantoorgebouw wordt ‘Smart building’

Opdrachtgever
Croonwolter&dros

Rol HEVO
Strategisch huisvestingsplan, locatieonderzoek, begeleiding visieontwikkeling flexibel werken, architectenselectie en selectie overige adviseurs, Programma van Eisen, ontwerp- en bouwmanagement, directievoering, inkoop nieuw meubilair en begeleiding inhuizing, inkoop verhuisbedrijf en begeleiding verhuizing, inkoop overige losse inrichting

Stichtingskosten inbouwpakket exclusief btw
€ 5.100.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
8.500 m²

Start ontwerp
Augustus 2016

Start bouw
Juli 2017

Ingebruikname
Januari 2018

Architect
Zenber Architecten Amsterdam

Bouwfysisch adviseur
LBP Sight Nieuwegein

Bouwkundig aannemer
J.P. van Eesteren

Installateur (E&W)
Croonwolter&dros

Aangename werkomgeving die creativiteit stimuleert en zorgt voor meer verbinding.

Sinds begin 2018 is het grondig gerevitaliseerde kantoor­gebouw MM25 (Marten Meesweg 25) in Rotterdam het nieuwe hoofdkantoor van de TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Mobilis en Servicis. Projectontwikkelaar OVG Real Estate verhuurt 8.400 m² kantoorruimte aan de ondernemingen in het gebouw gelegen op een zichtlocatie aan de A20 in Rotterdam. De ingebruikname van het gebouw is het sluitstuk van een grootschalige herhuisvesting binnen de regio Rotterdam.

mm25_overleg.jpg

Herhuisvesting: 13 locaties samengevoegd in 1 kantoor

De wens bestond om de diverse locaties van het in 2016 ontstane techniek- en ICT-bedrijf Croonwolter&dros (na een fusie van Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros) en de infrabedrijven Mobilis en Servicis te herhuisvesten in één gebouw. Deze wens kwam niet alleen voort uit efficiëntie en kostenbesparing, maar ook vanwege een verbeterde geografische ligging (zichtlocatie en bereikbaarheid per OV) en het bevorderen van de synergie en samenwerking tussen de bedrijven, de principes van Office2Flow sloten hier naadloos op aan. Uiteindelijk zijn 13 verschillende locaties samengevoegd in het kantoorgebouw. Hierbij is een traditioneel kantoor getransformeerd tot een uiterst duurzaam en slim kantoor.

Van huisvestingsplan tot ingebruikname

HEVO is bij alle fasen in het totale project betrokken geweest. Zo hebben wij het huisvestingsplan voor de huisvesting van de verschillende ondernemingen samengesteld en het locatiekeuzeonderzoek voor de nieuwe locaties uitgevoerd. Na de keuze voor de locatie hebben wij het Programma van Eisen opgesteld en het integraal projectmanagement tot en met de oplevering. Tevens zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie van de inhuizing van het nieuwe meubilair en verhuizing van de 13 locaties naar MM25.

‘Smart Building’ duurzaam en hightech

In het vernieuwde MM25 is een moderne, comfortabele en inspirerende werkomgeving gecreëerd. De werkomgeving heeft een open en transparant karakter en een flexibele inrichting, waardoor het gebouw mee kan ‘ademen’ met de wensen van de organisaties. De inrichting is gericht op ‘ontmoeting’ en kennisoverdracht en heeft, ondanks de loft ‘look & feel’, een warme uitstraling waarbij veel groen in het ontwerp is toegepast.

Het kantoorgebouw is tech-ready, wat betekent dat er door middel van lokalisatiesensoren en intelligente data-infrastructuur informatie zal worden verzameld van en voor de gebruikers van het gebouw. Hiermee is real-time bezetting zichtbaar, waardoor onder andere het effectief gebruiken van de werkplekken, ‘predictive maintenance’ en schoonmaak op basis van bezetting mogelijk wordt. Via een app kan de gebruiker de verlichting aansturen, de temperatuur beheersen en de audiovisuele middelen bedienen. Het gebruik van ledverlichting, een nieuwe energiezuinige klimaatinstallatie, CO2-sensoren om de hoeveelheid verse lucht automatisch te regelen en warmtewerend glas zorgen voor een grote reductie van het energieverbruik. Door de grootschalige renovatie is het energielabel A voor het gebouw behaald, waarmee het gereed is voor de toekomst!

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2018, is een artikel gepubliceerd over MM25: Building a smart building.

# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug