25 juni 2018

Begin 2018 werd in Rotterdam het nieuwe hoofdkantoor geopend van Croonwolter&dros, Nederlands grootste onderneming op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, informatisering en automatisering. Het gebouw MM25, een verwijzing naar het adres Marten Meesweg 25, werd herontwikkeld tot een flexibel en open kantoor waarin medewerkers elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en waar partners van buiten graag naartoe komen. Een plek waar de zo gewenste verbinding optimaal wordt gefaciliteerd. Directievoorzitter Piet Jan Heijboer is enthousiast over de manier waarop een bestaand kantoor als smart building een nieuwe, duurzame toekomst heeft gekregen.

Piet Jan Heijboer en MM25

Piet Jan Heijboer is voorzitter van de directie van Croonwolter&dros. Deze onderneming, waarbij een kleine drieduizend mensen werken, is actief in de markten utiliteitsbouw, industrie, infrastructuur en marine & offshore. De onderneming is onderdeel van TBI, een groep van ondernemingen actief in de bouw en technologie.
Croonwolter&dros trok begin 2018 in het nieuwe hoofdkantoor MM25, dat speciaal hiervoor is herontwikkeld door OVG Real Estate. Tevens zijn ook de TBIondernemingen Mobilis en Servicis binnen hetzelfde concept gehuisvest in MM25. Uiteindelijk zijn dertien voormalige bedrijfslocaties samengevoegd in één nieuw kantoor. HEVO verzorgde het locatieonderzoek, het Programma van Eisen, het projectmanagement en de inhuizing en verhuizing van de deelnemende bedrijven naar MM25.

Croonwolter&dros is op 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie van Croon en Wolter & Dros. Was dat de concrete aanleiding voor de herontwikkeling van dit nieuwe hoofdkantoor? 

‘Ja en nee. Croon wilde al langer een nieuw kantoor. Door de crisis van een aantal jaren geleden is die wens toen niet tot uitvoering gebracht. De fusie was vervolgens inderdaad de reden dat later wel te doen. HEVO heeft ten behoeve van de keuze voor de nieuwe huisvesting in samenwerking met de Manager huisvesting van TBI, Marijn Dekker, een integraal huisvestingsplan opgesteld en locatieonderzoek uitgevoerd, waarbij Rotterdam als ideale locatie naar voren is gekomen. Bij de locatiekeuze speelde een aantal zaken een rol. TBI wil met haar ondernemingen op zichtbare en goed bereikbare locaties gehuisvest zijn én duurzaam met haar vastgoed omgaan. Deze locatie ligt vlakbij NS-station Rotterdam Alexander en pal aan de snelweg A20. Ook was het mogelijk hier een bestaand pand te revitaliseren en een nieuwe, duurzame bestemming te geven, zodanig dat het gebouw een energielabel A heeft gekregen. Bovendien liepen de huurcontracten van een aantal locaties af.'

Wat maakte dit specifieke gebouw aantrekkelijk?

‘MM25 heeft een plattegrond met grote verdiepingen waarin we ruimten konden creëren voor verbinding. Die verbinding is belangrijk. Dit nieuwe kantoor moest er aan bijdragen dat de medewerkers van de twee gefuseerde bedrijven met elkaar gingen samenwerken. Daarnaast is de strategie van onze onderneming om meerwaarde te realiseren voor onze klanten. We wilden in het gebouw daarom niet alleen elkaar, maar ook anderen kunnen ontmoeten. Daarvoor moet je open plekken creëren. Vandaar het vergadercentrum op de eerste verdieping, dat veel wordt gebruikt door onze partners en andere TBI-ondernemingen. Die komen hier graag naartoe.’

Bij de inrichting is een aantal principes van Het Nieuwe Werken toegepast, maar zeker niet alle. Waarom?

‘De oude kantoren waren opgezet volgens een traditionele celstructuur met kleine kamers. In nauw overleg met ambassadeurs uit de organisaties, vaak leidinggevenden van afdelingen, hebben we gekeken welke indelingen en welk kantoorconcept het best zouden passen in het nieuwe gebouw. We willen verbinden, dus dan heb je ruimten nodig waar mensen elkaar makkelijk vinden en samenwerken met op elke verdieping centraal gelegen pantry’s waar je elkaar kunt ontmoeten. Maar er zijn ook veel medewerkers die elke dag hetzelfde werk doen en/of geconcentreerd moeten werken. Het heeft niet zo veel zin om hen dwars door het gebouw heen te plaatsen omdat je zo graag flexibel wilt werken. Flexibel werken is immers een middel en geen doel op zich. Daarom hebben we vlekken gemaakt voor afdelingen van het bedrijf, met daarbinnen flexibele werkplekken. Afdelingen hebben dus een eigen plek. Dat bevordert de vindbaarheid. Daarnaast kunnen mensen altijd een plek vinden die het best past bij de activiteit die ze op dat moment doen. Dat geldt ook voor mij. Ik heb geen vaste kamer en dat vind ik ook een voorwaarde om dit concept te laten slagen.

HEVO artikel 360 MM25.jpg

Uitgangspunt was om een aantal kernwaarden van Croonwolter&dros in dit gebouw tot uiting te brengen. Hoe is dat gebeurd?

‘Het gaat om de kernwaarden passie, professioneel en samen scoren. Passie ontstaat als je trots bent op wat je samen bereikt. Wij zijn een technische dienstverlener. In dit gebouw zijn de installaties daarom zichtbaar gemaakt; ze hangen heel strak en mooi aan het plafond. We laten daarmee zien wie we zijn. Je ziet op je werkplek wat je vak is. Daarnaast is dit een smart building, waarmee we aan klanten kunnen laten zien welke waarde vastgoed nog meer kan hebben dan alleen een plek waar je je werk doet.’ 

Wat maakt dit gebouw slim? 

‘In de plafonds zitten sensoren die beweging, temperatuur en CO 2 meten en registreren of er mensen zitten. Daar kun je, met gebruikmaking van apps op de smartphone, allerlei slimme toepassingen aan koppelen. Denk bijvoorbeeld aan licht dat automatisch aan- of uitgaat in een ruimte, verlichting en temperatuurregeling die automatisch worden afgestemd op wat jij prettig vindt of informatie voor de schoonmakers of ruimten wel of niet zijn gebruikt. De hardware is er, de toepassingsmogelijkheden gaan we uitbouwen, ook om voor onze klanten uit te vinden wat toegevoegde waarde heeft en wat niet. Het gaat daarbij niet alleen om kostenbesparingen, maar meer ook om comfort en effectiviteit. Dit gebouw helpt bij het presteren van onze organisatie. Als de installatie in ruimten zich via het signaal van jouw telefoon aanpast aan jouw wensen, ontstaan automatisch de omstandigheden waarin je beter presteert en tevredener werkt.’

Het gebouw is sinds januari in gebruik. Hoe zijn de reacties?

‘Bijna iedereen is enthousiast. Het bevalt enorm goed. Medewerkers zijn trots en de verbinding werkt goed. Mensen werken nu samen aan één opgave van hetzelfde bedrijf. Zo komt ook de kernwaarde samen scoren goed tot zijn recht. In die zin helpt vastgoed bij het uitvoeren van je strategie. Wij willen toegevoegde waarde voor de klant realiseren. Het hoofdkantoor werkt in die zin ook als een showcase. Zo hebben we gewerkt met prefab installatieonderdelen die hier in het gebouw aan elkaar zijn geklikt, als plug & play-oplossingen. In het gebouw zijn deze installatieonderdelen zichtbaar gemaakt, door het ontbreken van een bouwkundig plafond. Hierdoor laten we zien trots te zijn op ons werk en kunnen we deze werkwijze, die ook voor klanten veel voordelen heeft, in ons eigen kantoor laten zien.’ 

Een inkrimping van 18.000 m² naar 8.000 m². Is dat niet erg fors?

Qua vierkante meters zijn jullie van zo’n 18.000 m² in de dertien voormalige locaties teruggegaan naar 8.000 m² in het nieuwe hoofdkantoor. Is die inkrimping niet erg fors?

‘Dat was inderdaad een gewaagde stap, maar het blijkt te passen. De verdiepingen zijn generiek opgebouwd, met een identieke inrichting, om groei en krimp mogelijk te maken. In het kantoorconcept zit dus ademruimte.’

Dit hoofdkantoor staat, wat is nu de volgende stap?

‘Het hoofdkantoor was onderdeel van een omvangrijke vastgoedoperatie van Croonwolter&dros, waarbij de volledige vastgoedportefeuille is geherstructureerd. Hierbij is een groot aantal locaties afgestoten en/of samengevoegd. Veel mensen moesten verhuizen en dat maakte het tot een turbulente tijd. We zijn van 50 naar circa 30 locaties gegaan. Daardoor hebben we aan de kostenkant een efficiencyslag gemaakt en ik merk dat bij de mensen die in MM25 werken de rust weer is teruggekeerd. Het kantoorconcept past goed qua aantallen en vorm en iedereen is er enthousiast over. Daarom heb ik besloten onderzoek te laten doen naar de locaties die we nu nog hebben. Wat zijn de mogelijkheden om ook daar op een slimme manier dit kantoorconcept toe te passen?’

Hoe heeft u tot slot de inbreng van HEVO ervaren?

‘Daar zijn we erg over te spreken. Kevin Claus van HEVO heeft uitstekend in het team gefunctioneerd. Ook daarin hebben we samen gescoord. Als je mensen bij elkaar brengt die met elkaar iets willen en ze krijgen daarvoor de ruimte, kan er iets moois ontstaan.’

MM25

Sinds eind januari 2018 is het grondig gerevitaliseerde kantoorgebouw MM25 (Marten Meesweg 25) in Rotterdam het nieuwe hoofdkantoor van de TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis. De ingebruikname van het gebouw, gelegen op een zichtlocatie aan de A20, is het sluitstuk van een grootschalige herhuisvesting binnen de regio Rotterdam. 

In het vernieuwde MM25 is een moderne, comfortabele en inspirerende werkomgeving gecreëerd. De werk - omgeving heeft een open en transparant karakter en een flexibele inrichting, waardoor het gebouw mee kan ‘ademen’ met de wensen van de organisaties. De inrichting is gericht op ‘ontmoeting’ en kennisoverdracht en heeft, ondanks de loft ‘look & feel’, een warme uitstraling waarbij veel groen in het ontwerp is toegepast.

Door de grootschalige renovatie is een duurzaam en hightech ‘Smart building’ gecreëerd dat met het behalen van een energielabel A gereed is voor de toekomst. Het kantoorgebouw is tech-ready, wat betekent dat er door middel van lokalisatiesensoren en intelligente data-infrastructuur informatie wordt verzameld van en voor de gebruikers van het gebouw. Hiermee is real-time bezetting zichtbaar, waardoor onder andere het effectief gebruiken van de werkplekken, ‘predictive maintenance’ en schoonmaak op basis van bezetting mogelijk wordt. Via een app kan de gebruiker de verlichting aansturen, de temperatuur beheersen en de audiovisuele middelen bedienen. Het gebruik van ledverlichting, een nieuwe energie - zuinige klimaatinstallatie, CO 2-sensoren om de hoeveelheid verse lucht automatisch te regelen en warmtewerend glas zorgen voor een grote reductie van het energieverbruik. 

Van huisvestingsplan tot ingebruikname
HEVO is bij alle fasen in het totale project betrokken geweest. Zo is door HEVO het huisvestingsplan voor de verschillende ondernemingen samengesteld en een locatieonderzoek uitgevoerd. Na de keuze voor de locatie is door HEVO het Programma van Eisen opgesteld en het projectmanagement tot en met oplevering uitgevoerd. Tevens is HEVO verant - woordelijk geweest voor de coördinatie van de inhuizing van de losse inrichting en verhuizing van de 13 voormalige locaties naar MM25.

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2018.

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug