KLM-gebouw Point of view 
Schiphol

Locatie
Schiphol
Status
Gereed
Programma

Opstellen huisvestingsvisie en huisvestingsplan (circa 39.000 m² bvo).

Kenmerkend

CO²-neutrale huisvesting luchtverkeersleiding

Het KLM-kantoor in gebouw Point of View op Schiphol heeft geluidsproblemen met de concentratieruimten. Sodexo, het facilitair bedrijf van KLM, heeft ons in 2015 gevraagd een onafhankelijke second opinion uit te voeren naar de oorzaak hiervan.

Akoestisch verbeterplan

Uit het onderzoek bleek dat bij de herinrichting van het kantoor in 2011 verkeerde materialen zijn toegepast, waardoor de wanden niet geluidsdicht zijn. Wij hebben onderzocht hoe we deze akoestisch zouden kunnen verbeteren en hebben daarvoor samen met een bouwfysisch adviseur een plan opgesteld.

Mock-Up

Op basis van dat plan en de uit te voeren werkzaamheden hebben wij een marktselectie gehouden. Leverancier Interwand heeft samen met ons een Mock-Up gemaakt van de beoogde oplossing om de kwaliteit en het effect voor de overige 82 concentratieruimten te testen. In oktober 2017 is gestart met het ombouwen van alle cockpits, die unit voor unit, verdieping voor verdieping zijn aangepakt. Hiervoor hebben wij een werkplan opgesteld dat voldoet aan alle veiligheidseisen die KLM stelt.

Controle na oplevering

Gedurende de werkzaamheden – die liepen tot eind 2017 – verzorgden wij de directievoering en hebben wij gezorgd voor een ongestoord proces. Na oplevering heeft DGMR een onafhankelijke controle uitgevoerd om vast te stellen of de beoogde geluidsdichtheid voor alle 83 concentratieruimten ook is gerealiseerd.

# #

Meer informatie over kantoorinrichtingen die werken?

Neem dan contact op met:

Bel me terug