Menu

Oplossingen voor geluidsdicht werken

KLM-gebouw Point of View Schiphol

Het KLM-kantoor in gebouw Point of View op Schiphol heeft geluidsproblemen met de concentratieruimten. Sodexo, het facilitair bedrijf van KLM, heeft ons in 2015 gevraagd een onafhankelijke second opinion uit te voeren naar de oorzaak hiervan.

Akoestisch verbeterplan

Uit het onderzoek bleek dat bij de herinrichting van het kantoor in 2011 verkeerde materialen zijn toegepast, waardoor de wanden niet geluidsdicht zijn. Wij hebben onderzocht hoe we deze akoestisch zouden kunnen verbeteren en hebben daarvoor samen met een bouwfysisch adviseur een plan opgesteld.

Mock-Up

Op basis van dat plan en de uit te voeren werkzaamheden hebben wij een marktselectie gehouden. Leverancier Interwand heeft samen met ons een Mock-Up gemaakt van de beoogde oplossing om de kwaliteit en het effect voor de overige 82 concentratieruimten te testen. In oktober 2017 starten we met het ombouwen van alle cockpits, die we unit voor unit, verdieping voor verdieping zullen aanpakken. Hiervoor hebben wij een werkplan opgesteld dat voldoet aan alle veiligheidseisen die KLM stelt.

Controle na oplevering

Gedurende de werkzaamheden – die lopen tot eind 2017 – verzorgen wij de directievoering en zorgen wij voor een ongestoord proces. Na oplevering zal DGMR een onafhankelijke controle uitvoeren om vast te stellen of de beoogde geluidsdichtheid voor alle 83 concentratieruimten ook is gerealiseerd.

Jan Bonnemaijers

Meer informatie over kantoorinrichtingen die werken?

Jan Bonnemaijers vertelt u er graag meer over, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's