Menu

Strakke begeleiding PPS aanbesteding

Herbestemming kantoor Bezuidenhoutseweg 30 Den Haag

Het kantoorgebouw en Rijksmonument Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag wordt herbestemd tot kantoorruimte voor het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau en College bescherming persoonsgegevens. De ambitie van de drie planbureaus is om B30 te ontwikkelen tot hét kenniscentrum van de Rijksoverheid. Geen doorsnee kantoor, maar een ‘denktank’ waar excellent onderzoek verricht wordt en prikkelende debatten en seminars plaatsvinden.

Opdrachtgever
TBI DBMO Combinatie B30

Rol(len) HEVO
DBMO-management tenderfase, DBMO-kostenmanagement tenderfase, DBMO-kwaliteit & risicomanagement tenderfase

Brutovloeroppervlak (bvo)
20.922 m² bestaand gebouw

Start ontwerp/aanbesteding
September 2012 - september 2013

HEVO was verantwoordelijk voor de organisatie van de tender op het SPV en EPC/MO-niveau. Het project bestaat uit alle werken, leveringen en diensten die onder de uit deze aanbesteding voortvloeiende concept-DBFMO-overeenkomst moeten worden uitgevoerd in verband met de herbestemming van het monumentale kantoorgebouw.

De opdrachtnemer is onder andere verantwoordelijk voor de renovatie en het onderhoud van het gebouw, de gebouwgebonden installaties en gebruikersinstallaties. Daarnaast is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor mutaties in het gebouw, voor verbruik van energie en water, diensten en middelen zoals schoonmaak, consumptieve dienstverlening, risicobeheersing, verhuizing, eenmalige verhuizing naar B30, logistiek van fysieke post en de dienst benodigdheden en hulpmiddelen.

Looptijd van het contract: 30 jaar na beschikbaarstelling.

Willem Adriaanssen

Wilt u alles weten over deze bijzondere contractvorm?

Neem contact op met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's