#

GGD Hart voor Brabant
Tilburg

Lees meer
Locatie
Tilburg
Status
Gereed
Programma

Renovatie en transformatie bestaande kantoorpanden

Kenmerkend

Efficiënt ingerichte kantoor met activiteitgerelateerd werken

Opdrachtgever
GGD Hart voor Brabant

Rollen HEVO
Locatieonderzoek, selectie adviseurs, ontwerpbegeleiding, projectmanagement

Brutovloeroppervlak
3.511 m²

Architect
Ex-Interiors Nieuwegein

Technisch advies
Ingenieursbureau Nelissen Eindhoven

Bouwkundig aannemer
Moeskops’ Bouwbedrijf Bergeijk

E-installateur
TES Installatietechniek Tilburg

W-installateur
Van den Buijs Installaties Breda

Vernieuwen, verbinden en klantgericht werken: huisvestings­visie is waargemaakt.

Een organisatie als de GGD is constant in ontwikkeling. De nieuwe werkwijze bij de GGD gaat uit van meer ontmoetingen met samenwerkingspartners, maar ook dichterbij de klant willen staan. De GGD wil panden moderner, klantgerichter en uniformer maken en beter laten aansluiten bij de behoeften van morgen.

Strategisch huisvestingsplan voor vijf locaties

Wij hebben een strategisch huisvestingsplan opgesteld voor vijf locaties van de GGD Hart voor Brabant, waaronder het implementeren van activiteitgericht werken en een meer dynamisch kantoor met ontmoetings- en samenwerkplekken.

Herhuisvesting hoofdlocatie Tilburg

De herhuisvesting van de hoofdlocatie in Tilburg van de Ringbaan-West naar het Reitseplein is een belangrijke stap. Met een omvang van circa 3.511 m² bvo verspreid over zeven bouwlagen is dit het tweede en grootste project in de totale huisvestingsopgave. Voorafgaand aan het project in Tilburg hebben wij ook het ontwerp- en uitvoeringstraject begeleid voor de nieuwe locatie in ’s-Hertogenbosch en naar verwachting volgen er in 2021 nog drie regiolocaties.

Snel traject

Voor de nieuwe locatie in Tilburg hebben we samen met het ontwerpteam een Voorlopig Ontwerp (VO) uitgewerkt op basis van de wensen en eisen van de GGD. De door HEVO georganiseerde meervoudig onderhandse aanbesteding voor uitvoerende partijen vond gelijktijdig plaats met het uitwerken van het ontwerp tot een Definitief Ontwerp (DO). Zodat direct na de succesvolle selectie van de hoofdaannemer in het bouwteam een verdiepingsslag kon plaatsvinden. Op basis van het DO+ hebben er door HEVO gevoerde onderhandelingen plaatsgevonden en is er een overeenkomst van aanneming gesloten.

Onderhandelingen huur

Tijdens de uitvoeringsfase was de uitdaging groot om de demarcatie in werkzaamheden tussen de verhuurder (Van Spaendonck) en huurder (GGD Hart voor Brabant) goed te coördineren. Tijdens het realisatietraject hebben wij het bouwteam aangestuurd, kwaliteitscontroles op de bouw uitgevoerd, het bouw- en stichtingskostenbudget bewaakt en zorgden wij voor de afstemming tussen de verschillende partijen.

Het resultaat is een modern en mensgericht kantoor voor de GGD Hart voor Brabant, waarin de publieksdiensten én de kantoorfuncties slim in één gebouw verenigd zijn.

Ook interessant

Veilige, duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor GGD's 

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2021, is een artikel opgenomen over de GGD: 
​​​​​​​Nieuwe huisvesting brengt GGD Hart voor Brabant dichter bij de klant 

# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug