Menu

Vernieuwing inbouwpakket rijksverzamelkantoor

Cascadecomplex Groningen

Het Cascadecomplex is het grootste rijksverzamelkantoor van Nederland. Het biedt huisvesting aan ongeveer 17 rijksorganisaties, die regelmatig van omvang veranderen door politieke besluitvorming of andere invloeden. In dit kader worden op dit moment de voorbereidingen getroffen om het inbouwpakket (bouwkundig en installaties) van een gedeelte van het Cascadecomplex te vernieuwen voor de huisvesting van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Belastingdienst en het Concern Dienstverlening.

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Totale omvang
Circa 7.000 m² vvo

Wij hebben samen met Architectenbureau De Twee Snoeken en installatieadviesbureau Huisman & Van Muijen in een Europese aanbesteding de opdracht verworven voor het ontwerpen en begeleiden van de realisatie van dit inbouwpakket op basis van een ‘Total Engineering’-opdracht.

Wij hebben in de rol van projectmanager een ontwerpteam aangestuurd dat op basis van een door de RvB opgesteld Programma van Eisen het ontwerp in twee fasen (Voorlopig Ontwerp en Technisch Ontwerp) heeft uitgewerkt in een door alle toekomstige gebruikers met enthousiasme gedragen ontwerp. Wij hebben er voor gezorgd dat alle stakeholders vanaf het begin goed betrokken waren, zodat er veel draagvlak is bij de toekomstige gebruikers. Dit hebben wij gedaan in de vorm van diverse workshops waarin (procesmatige) aspecten zijn behandeld zoals risicomanagement, look & feel, verificatie en acceptatie van het ontwerp.

Complicerende factoren in dit project zijn de zware beveiligingseisen (volgens de NkBR) en het gefaseerd realiseren van een omvangrijk inbouwpakket in verschillende delen van het kantorencomplex waar werknemers gedurende de realisatieperiode aanwezig zijn, waar bezoekers van de verschillende rijksorganisaties ontvangen worden en waar werknemers en bezoekers geen overlast mogen hebben van de werkzaamheden. Om dit in goede banen te leiden hebben wij een uitgebreid faseringsplan opgesteld met onder andere de onderverdeling van de fasen, de te nemen tijdelijke maatregelen, huisregels, een communicatieplan en een beveiligingsplan.

Het project bevindt zich op dit moment (september 2017) in de prijsvormingsfase. Het project wordt gefaseerd opgeleverd. Naar verwachting vindt de laatste oplevering plaats in het tweede kwartaal van 2019.

Mark van der Vliet

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mark van der Vliet, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's