#

Cascadecomplex
Groningen

Lees meer
Locatie
Groningen
Status
Gereed
Programma

Verbouwen kantoor (6.800 m²) en herinrichten conform Het Nieuwe Werken

Kenmerkend

Efficiënter, effectiever en flexibeler werken

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Totale omvang
Circa 7.000 m² vvo

Rol HEVO
Procesmanagement en projectmanagement

Architect
Architectenbureau De Twee Snoeken 's-Hertogenbosch

Installatieadviseur
Huisman & Van Muijen 's-Hertogenbosch

Gedateerd rijksverzamelgebouw gemoderniseerd en verbouwd voor efficiënter gebruik.

Eind oktober 2019 is het Cascadecomplex in Groningen na een omvangrijke verbouwing weer volledig in gebruik genomen. De afgelopen twee jaar is maar liefst 6.800 m² van het pand verbouwd en heringericht conform Het Nieuwe Werken. De verbouwing van het Cascadecomplex is gerealiseerd onder onze leiding.

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Een ontwerp voor het Cascade­complex

Het Cascadecomplex is het grootste rijksverzamelkantoor van Nederland. Het pand biedt huisvesting aan 17 rijksorganisaties, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming, de Belastingdienst en het Concern Dienstverlening. Door politieke besluitvorming veranderen de organisaties regelmatig van omvang. Daarom heeft het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor een verbouwing. Het ontwerp moest voldoen aan een uitgebreid Programma van Eisen en daarnaast moest Het Nieuwe Werken worden geïmplementeerd. Wij hadden de rol van procesmanager en projectmanager.

Het Nieuwe Werken als uitgangspunt

Het Nieuwe Werken heeft als doel om het werken efficiënter, effectiever en flexibeler te maken. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zelf een document opgesteld, waarin de visie over Het Nieuwe Werken volledig is uitgewerkt. Bij het ontwerp voor de verbouwing van het Cascadecomplex is dit document als uitgangspunt genomen. In het ontwerp is vooral rekening gehouden met verschillende soorten werkplekken, zoals open en gesloten werkruimten en plekken om samen te werken.

Realisatie in diverse fasen

Wat dit project extra bijzonder maakt, is dat de werknemers gedurende de realisatieperiode gewoon hun werkzaamheden konden blijven uitvoeren. Daarom is het project in verschillende fasen gerealiseerd op basis van een faseringsplan. Dit plan is heel gedetailleerd uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de gebruikers zo min mogelijk overlast zouden ervaren. Tijdens de realisatie is er continu aandacht geweest voor de logistiek, de veiligheid van mensen en het kruisen van stromen, zoals werknemers, bezoekers en bouwvakkers.

Ontwerpen met aandacht voor de gebruikers

Om het hele proces goed te laten verlopen, zijn de gebruikers van het pand vanaf het begin bij het project betrokken. In de ontwerpfase is direct een gebruikersoverleg georganiseerd, waarin periodiek de stand van zaken werd besproken, keuzes gemaakt zijn en waarin ook het faseringsplan is doorgenomen. Dit alles met als doel dat de gebruikers van het pand hun werk konden blijven doen.

Zo maakt de Raad voor de Kinderbescherming voor gesprekken met jeugdzorg, ouders en kinderen bijvoorbeeld gebruik van spreekkamers. Voor hen was het van groot belang dat deze gesprekken konden blijven plaatsvinden. Omdat de spreekkamers ook verbouwd werden, moesten deze gesprekken tijdelijk plaatsvinden in andere ruimten, maar die moesten wel aan de veiligheidseisen voldoen.

Omgaan met complicerende factoren

Een andere complicerende factor was dat het Cascadecomplex bestaat uit zeven bouwdelen. De verbouwing vond plaats in verschillende delen van het pand. Om ervoor te zorgen dat de bouwwerkzaamheden toch zo aaneengesloten mogelijk konden plaatsvinden, is een goed logistiek plan opgesteld. Op deze manier was het mogelijk om structuur aan te brengen in een dynamische verbouwing.

Een goede samenwerking met alle partijen

Niet alleen de verbouwing van het Cascadecomplex heeft gefaseerd plaatsgevonden, ook de oplevering is in fasen verlopen. Het eerste deel is eind februari 2019 al in gebruik genomen en eind oktober 2019 is het pand volledig opgeleverd. Dankzij een goede samenwerking met alle partijen, hebben de gebruikers nauwelijks overlast ervaren én is het project binnen de planning gerealiseerd.

Wij hebben samen met Architectenbureau De Twee Snoeken en installatieadviesbureau Huisman & Van Muijen de verbouwing van het Cascadecomplex gerealiseerd en deze partijen hebben de directievoering gedaan en waren verantwoordelijk voor het bouwkundige en installatietechnische deel.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2020, is een artikel gepubliceerd met de titel ‘Cascadecomplex Groningen: rijksverzamelkantoor verbouwd voor efficiënter gebruik’.

Ook interessant

# # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug