#

Hybride werken
sociale dienst

Lees meer
Locatie
Zeist
Status
Gereed
Programma

Visie op huisvesting en visie op hybride samenwerken

Kenmerkend

Hybride manier van samenwerken ingevoerd

In de afgelopen jaren hebben we tijdens de coronacrisis kennis gemaakt en ervaring opgedaan met het plaats- (en tijd)onafhankelijk werken. De meeste medewerkers geven aan ook in de toekomst te streven naar een goede balans tussen thuiswerken, op kantoor werken of elders. Dat betekent echter ook rekening houden met het inrichten van geschikte werkplekken, zowel op kantoor als thuis.

Vanuit deze ontwikkelingen hebben wij samen met de sociale dienst een visie op hybride werken bij deze organisatie ontwikkeld. Deze visie is vertaald naar een praktische uitwerking ten aanzien van de gewenste werkcultuur, huisvesting en ondersteunende ICT-voorzieningen. 

De sociale dienst wil het kantoor met name voor ontmoeting en samenwerking met collega’s en samenwerkingspartners gaan gebruiken.
HEVO pictogram hybride werken 1.svg

Daarbij wordt ook de behoefte gefaciliteerd om tussen vergaderingen door op een rustige en geschikte werkplek aan te kunnen landen om goed te kunnen werken. Daarnaast zijn er ook belplekken en vergaderfaciliteiten voor videobellen met een groep medewerkers. 

Een werkwijzer biedt de medewerkers een snel en eenvoudig overzicht van de belangrijkste richtlijnen die passen bij de manier waarop ze met elkaar hybride willen samenwerken.
HEVO picto2 referentie sociale dienst.svg

Deze sociale dienst heeft het in dit geval bewust over richtlijnen en niet over regels. De richtlijnen kun je als handvatten beschouwen om op een goede manier invulling te geven aan het hybride werken. Er is ruimte voor eigen invulling om de wendbaarheid en flexibiliteit te borgen.

Hybride samenwerken vraagt om de nodige aanpassingen aan de bestaande huisvesting, ICT-voorzieningen en werkafspraken/richtlijnen. De nodige aanpassingen op het gebied van huisvesting kosten tijd. In januari is de hybride manier van samenwerken ingevoerd. Dat betekent dat de huisvesting op dat moment hier nog niet helemaal op aangepast is. 

Hybride werken is voor iedereen nog relatief nieuw en wat onbekend. Ook hier gaat men dit al lerende doen.
HEVO picto3 referentie sociale dienst.png

Evaluatie speelt hierin een belangrijke rol. Direct na de implementatie van het hybride samenwerken wordt een leer- en evaluatietraject opgestart. Middels dit traject kan worden bijgestuurd waar dat nodig mocht zijn. Het traject wordt ook ingezet om nader te onderzoeken wat er nodig is op de lange termijn ten aanzien van de huisvesting (en verschillende typen werkplekken).

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug