#

CINOP
's-Hertogenbosch

Lees meer
Locatie
's-Hertogenbosch
Status
Gereed
Programma

Integraal projectmanagement, locatieonderzoek, businesscase

Kenmerkend

Integrale aanpak voor nieuwe kantoorhuisvesting

Opdrachtgever
CINOP

Rol(len) HEVO
Risicodragend Projectmanagement (inbouwpakket)

Vloeroppervlak
1.700 m² 

Ingebruikname
December 2012 

Architect
De Twee Snoeken 's-Hertogenbosch 

We hebben een prachtig eindresultaat behaald, met partijen die er als een echt team voor zijn gegaan. Marjolein Verstraeten, manager HR CINOP

CINOP is een internationaal adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen en werkt aan oplossingen voor leer- en opleidingsvraagstukken binnen de driehoek overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het aflopen van het huurcontract van de oude huisvesting was voor CINOP aanleiding om een businesscase op te stellen en daarmee een onderbouwde keuze te maken voor de toekomstige huisvesting.

‘Een leven lang leren’

Voor het kantoorconcept van CINOP vormt het motto ‘Een leven lang leren’ het uitgangspunt. Het motto is verbeeld in de lange loper, die door het kantoor ligt. De loper symboliseert de doorgaande en opgaande ontwikkeling van de mens. In het kantoor beweegt die lijn zich van veel beweging op de begane grond naar steeds meer rust op de verdiepingen. Op de loper zelf vindt ontmoeting plaats en aan de loper liggen flexibele en activiteitgerelateerde werkplekken, gericht op samenwerking en synergie. Hiermee heeft Het Nieuwe Werken op unieke wijze fysiek gestalte gekregen binnen CINOP.

HEVO was verantwoordelijk voor het integraal projectmanagement vanaf het opstellen van de businesscase en het zoeken naar een geschikte huisvesting tot aan het ontwerp en de realisatie van het inbouwpakket, de vaste inrichting en de losse inventaris. Duurzame keuzes binnen BREEAM, hergebruik van inrichting/meubilair en C2C in materialisering waren prioriteit in het ontwerp- en verhuisproces. Daarnaast heeft HEVO de turnkey-verantwoordelijkheid op zich genomen voor het interieur en het meubilair.

Slim kantoor

Op de begane grond staat ontmoeting centraal. Hier is de receptie en aan de achterzijde van het gebouw liggen de personeelsingang, het archief, de reproruimte en het serviceloket, waar het personeel zijn post ophaalt. Naast de receptiebalie bevinden zich de niet-persoonsgebonden lockers, waar het personeel persoonlijke eigendommen bewaart. Op de begane grond ligt verder het multifunctionele werkrestaurant. Het restaurant is voorzien van diverse soorten zit- en werkplekken: statafels met barkrukken, lage tafels, een leestafel en een treincoupé. Al het meubilair is mobiel en kan worden opgeslagen in de archiefruimte. De twee grote vergaderruimten, die aan het restaurant grenzen, zijn voorzien van schuifwanden en kunnen op eenvoudige wijze bij de ruimte worden betrokken. Hierdoor ontstaat één grote ontvangstruimte.

Ontmoeting vindt verder plaats op en langs de houten loper, die vanaf de begane grond door het hele gebouw naar de verdiepingen loopt. Langs deze loper liggen diverse soorten werkplekken, variërend van aanlandwerkplekken, tot en met loungeplekken voor informeel overleg. Deze werkplekken zijn allemaal gericht op ontmoeting, contact en samenwerking. De derde verdieping is een kantooromgeving gericht op rustig werken. 

Het taakgericht werken heeft op unieke wijze gestalte gekregen en heeft de specifieke en vernieuwende wijze waarop CINOP invulling gaf aan Het Nieuwe Werken gefaciliteerd.

# # # # # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug