Menu

Integrale aanpak voor nieuwe kantoorhuisvesting

CINOP 's-Hertogenbsoch

CINOP is een internationaal adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen en werkt aan oplossingen voor leer- en opleidingsvraagstukken binnen de driehoek overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het aflopen van het huurcontract van de oude huisvesting was voor CINOP aanleiding om een businesscase op te stellen en daarmee een onderbouwde keuze te maken voor de toekomstige huisvesting.

Opdrachtgever
CINOP

Rol(len) HEVO
Risicodragend Projectmanagement (inbouwpakket)

Vloeroppervlak
1.700 m² 

Ingebruikname
december 2012 

Architect
De Twee Snoeken 's-Hertogenbosch 

‘Een leven lang leren’

Voor het kantoorconcept van CINOP vormt het motto ‘Een leven lang leren’ het uitgangspunt. Het motto is verbeeld in de lange loper, die door het kantoor ligt. De loper symboliseert de doorgaande en opgaande ontwikkeling van de mens. In het kantoor beweegt die lijn zich van veel beweging op de begane grond naar steeds meer rust op de verdiepingen. Op de loper zelf vindt ontmoeting plaats en aan de loper liggen flexibele en activiteit gerelateerde werkplekken, gericht op samenwerking en synergie. Hiermee heeft Het Nieuwe Werken op unieke wijze fysiek gestalte gekregen binnen CINOP.

HEVO was verantwoordelijk voor het integraal projectmanagement vanaf het opstellen van de businesscase en het zoeken naar een geschikte huisvesting tot aan het ontwerp en de realisatie van het inbouwpakket, de vaste inrichting en de losse inventaris. Duurzame keuzes binnen BREEAM, hergebruik van inrichting/meubilair en C2C in materialisering waren prioriteit in het ontwerp- en verhuisproces. Daarnaast heeft HEVO de turnkey-verantwoordelijkheid op zich genomen voor het interieur en het meubilair.

We hebben een prachtig eindresultaat behaald, met partijen die er als een echt team voor zijn gegaan.

— Marjolein Verstraeten, Manager HR CINOP
Mark van der Vliet

Meer weten over dit project?

Mark van der Vliet vertelt u er graag meer over, telefoon (073) 6409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's